Návrat na
         domovskú stránku
H L A S   Z   B O Ž E J   V I N I C E
  
"A toto je zvesť, ktorú sme počuli od Neho a zvestujeme vám, že Boh je svetlo a nieto v Ňom nijakej tmy." 1J 1, 5
Pôvodné články
Preložené články
Biblické komentáre
Knihy a publikácie
Zaujímavé odkazy

 1. Pozdvihnutie alebo pád
  (o odkaze Štúrovcov a súčasnej dobe
  )
 2. Desatoro a dnešná doba
  (prečo dnes hovoríme o kríze
  )
 3. Smerovanie
  (poučme sa z minulosti
  )
 4. Mať rád
  (čo je skutočná láska k blížnemu
  )
 5. "Napomínajte sa s láskou" alebo "Spätná väzba"
  (o tom čo hovoríme a ako konáme
  )
 6. V Božích rukách
  (
  oslava Pána cez báseň)
 7. Duchovný význam vianočných piesní
  (
  vo vianočných piesňach nachádzame čisté vieroučné posolstvo)
 8. Lutherov odkaz dnešnej dobe
  (o aktuálnosti Lutherovho odkazu aj dnes
  )
 9. To najlepšie pre deti v ECAV
  (
  kam posielame naše deti, a čo ich tam vyučujú)
 10. Neopúšťajte svoje spoločenstvá
  (
  vernosť Bohu na prvom mieste)
 11. Pravý či falošný
  (
  o dôležitosti správneho duchovného smerovania)
 12. Keď je hriech hriechom
  (o nebezpečenstve relativizovania hriechu v dnešnej dobe
  )
 13. Doživotná láska
  (
  o hľadaní pravej lásky)
 14. Zámena Bohov
  (
  o nebezpečenstve zámeny Bohov a hodnôt)
 15. A veci spravuje si podľa práva
  (
  poviedka o následkoch hriechu v každodennom živote)
 16. Transformácia kresťanstva na „populárne náboženstvo“
  (Chceme sa páčiť ľuďom, alebo Bohu?)
 17. Keď muž-kresťan zabúda na svoju manželku, a otvára srdce inej
  (biblický pohľad na manželstvo je aktuálny aj v "modernej" spoločnosti)
 18. Zvod kresťanstva
  (zhodnotenie vplyvu využívania svetských filozofií a metód v cirkvi)
 19. 10 rád k štúdiu kníh Ricka Warrena
  (komentár ku knihám Ricka Warrena napísal Pavel Hanes)
 20. Nové trendy v cirkvi v postmodernej dobe v.4 (ppt)
  (analýza súčasných trendov v cirkvi  v postmodernej dobe)
 21. Sviatosti a dnešný človek bez Boha
  (Nič neosoží človeku ak prichádza prijať Božie dary s pohŕdaním v srdci.)
 22. Sklamaní pravdou
  (Prečo sú dnes niektorí kresťania sklamaní "pravdou".)
 23. Duch Svätý ako záruka, pečať
  (Duch Svätý ako pečať svätej a pravdivej cesty Božej v živote Kristovho nasledovníka.)
 24. Recenzia knihy Darca Snov
  (Zodpovedá fiktívny „Darca Snov“ podstate a cestám nášho zvrchovaného Pána?)
 25. Manipulácia v cirkvi?!
  (poukázanie na nemorálnosť využívania manipulácie nielen v cirkvi)
 26. Nové trendy v cirkvi v postmodernej dobe v.3 (ppt)
  (analýza súčasných trendov v cirkvi  v postmodernej dobe)
 27. Biblia - Božie slovo, alebo ako vyhovieť ľudským prianiam
  (Aktualizované informácie o preklade Biblie "Nádej pre každého")
 28. Božie slová nepominú
  (Zamerajme sa na Božie bohatstvo, ktoré je nám potrebné k životu časnému i večnému.)
 29. Ohrozená reformácia
  (Takzvaná "nová reformácia" predstavuje v skutočnosti zámenu Božích cieľov za ľudské!)
 30. Biblia - prameň života
  (Je preklad biblie "Nádej pre každého" naozaj verným prekladom?)
 31. Nové hnutia v cirkvi v postmodernej dobe v.2
  (analýza marketingovo-orientovaných zborov a metód, ktoré používajú)
 32. Manažérske riadenie v zbore?
  (zhodnotenie poznatkov z manažerských školení a komentár k ich využiteľnosti v cirkvi)
 33. Kvôli forme nestraťme obsah (2)
  (odpoveď na reakciu na prvý článok, redakcia EPsT tento článok z neznámych príčin neuverejnila)
 34. Kvôli forme nestraťme obsah (1)
  (článok bol uverejnený v Evanjelickom posli spod Tatier)