Návrat na domovskú stránku
Kvôli forme nestraťme obsah (1)

V Evanjelickom posli spod Tatier č.10 z 10. marca 2005 bol uverejnený článok o novom prebudeneckom hnutí na str. 12. Názov článku - Willow Creek je rozšírené aj v Nemecku. Môžeme povedať dobre nech sa šíri to, čo je dobré, aby čím viacerí uverili. Nech sa využívajú nové spôsoby práce, zvestovania. Nebyť toho, že som sa už stretla s informáciami o Willow Creek vo Výbere informácii z teológie a cirkvi č.4/1996 kde bol uverejnený článok s názvom – Nový druh misijnej práce- Willow Creek. A som na veľkých pochybách, či je to hnutie presadzujúce evanjelium Ježiša Krista. Prichádza Veľká noc a ja mám z okna môjho bytu výhľad na cintorín, kde nad všetkými hrobmi sa dovysoka týči kríž. Dôležitý symbol kresťanstva? Toho, čo sa udialo na Golgote? Verím, že áno. Prečo to spomínam? Lebo v informáciách o Willow Creek sa dočítate, že zmienka o kríži, či hriechu tu nemá svoje miesto, aby sa vraj neurazili (nepohoršili) tí, ktorí ešte neveria (internetové stránky www.granosalis.cz), aby sa necítili nepríjemné. Na tomto mieste by sa dalo napísať množstvo citátov z Božieho slova hovoriacich o vernosti Božích služobníkov Božiemu slovu, o poslušnosti zverenému poslaniu, či o potrebe zvestovania pokánia v Kristovom mene na odpustenie hriechov všetkým národom.

Ak je modernosť v tom, že sa vypúšťa niečo dôležité zo zvesti, len aby sme neurazili a tak získali čím viacerých, aby nás bolo veľa a naoko to vyzeralo kresťansky, tak takáto modernosť bude prekážať tým, pre ktorých je Kristov kríž stálym miestom obnovy svojho duchovného života. Bude to tiež na škodu cirkvi, ktorá by mala chcieť byť svätá svojmu Pánovi.

Evanjelium Ježiša Krista zo zvesťou pokánia nie je príjemné pre dnešného konzumného človeka, a nikdy nebolo príjemné. Ale je dobré a prospešné pre každého človeka. Myslím, že slová z evanjelia Lukáša 24 kap. 45 verš potrebujeme počuť a prosiť Ježiša Krista, aby to učinil aj s nami každodenne „Vtedy im otvoril rozum, aby pochopili Písma. „L24,45

Lebo bez pokánia niet odpustenia. A kde niet odpustenia hriechov tam nie je možný vstup k Svätému Bohu. Možno preto, že sa blížia Veľkonočné sviatky sa ma to viac dotklo, keď pre naše hriechy Ježiš zomieral a toto hnutie Willow Creek presadzuje bezkonfliktnosť (nehovoriť o hriechu) a možnosť diskusiou prísť ku kompromisu, v čo chceme veriť (Hlas ľudu nemusí byť hlasom Božím). A tak sa vzdá, že sa tu všetko točí okolo človeka a nie Ježiša Krista. Ak sa ma správne točiť niečo okolo človeka je to, aby sme mu ukázali, že aj on je hriešny, že sám zo seba nie je dosť silný aby hneď zmenil celý svoj život a odstránil z neho všetko zlé. Základným predpokladom však je, aby človek prestal byť sám k sebe zhovievavým, aby sa odovzdal Kristovi, aby sa On mohol chopiť svojho diela v nás.

Cesta spĺňania (povoľovania) ľudských túžob na úkor pravdivosti zvesti evanjelia je zavádzajúca, aj keby sa tvárila pobožne. Ježiš nezažil len slávny vstup do Jeruzalema, ale prešiel aj Golgotou. Čo pre spasenie ľudí bolo dôležité vykonať. A kríž na Golgote - Jeho kríž mi pripomína Božiu svätosť a moju hriešnosť, pre ktorú musel Ježiš - svätý Boh aj za mňa zomierať.

A tak verím, že kresťan prežíva vo svojom živote nielen radosť zo Spasenia, ale so svojim Pánom pre pravdu Božiu aj častokrát trpí práve preto, že prichádza do konfrontácie svetlo s tmou, spravodlivosť s nespravodlivosťou, pravda so lžou...

Neslúžte len naoko ako tí, čo sa ľuďom chcú ľúbiť, ale ako služobníci Kristovi, ktorí z tej duše plnia vôľu Božiu.“ Ef 6,6

Autor: Ľubomíra Mervartová
Dátum:
15.3.2005