Návrat na
         domovskú stránku
H L A S   Z   B O Ž E J   V I N I C E
  
"A toto je zvesť, ktorú sme počuli od Neho a zvestujeme vám, že Boh je svetlo a nieto v Ňom nijakej tmy." 1J 1, 5
Pôvodné články
Preložené články
Biblické komentáre
Knihy a publikácie
Odkazy


NOVÉ ČLÁNKY
 1. Pozdvihnutie alebo pád
  (o odkaze Štúrovcov a súčasnej dobe)
 2. Desatoro a dnešná doba
  (prečo dnes hovoríme o kríze)
 3. Smerovanie
  (poučme sa z minulosti)
 4. Mať rád
  (čo je skutočná láska k blížnemu)
 5. "Napomínajte sa s láskou" alebo "Spätná väzba"
  (o tom čo hovoríme a ako konáme)
 6. V Božích rukách?
  (oslava Pána cez báseň)
 7. Podobní alebo transformovaní?
  (autorom článku je Anton Bosch, internetové stránky: www.antonbosch.com, herescope.blogspot.com)
 8. Duchovný význam vianočných piesní
  (
  vo vianočných piesňach nachádzame čisté vieroučné posolstvo)
 9. Lutherov odkaz dnešnej dobe
  (o aktuálnosti Lutherovho odkazu aj dnes
  )
 10. Evanjelium seba samého
  (
  autorom článku je Anton Bosch, internetové stránky: www.antonbosch.com, herescope.blogspot.com)
 11. To najlepšie pre deti v ECAV
  (kam posielame naše deti, a čo ich tam vyučujú
  )
 12. Neopúšťajte svoje spoločenstvá
  (
  vernosť Bohu na prvom mieste)
 13. Pravý či falošný
  (o dôležitosti správneho duchovného smerovania
  )
 14. Keď je hriech hriechom
  (o nebezpečenstve relativizovania hriechu v dnešnej dobe
  )
 15. Doživotná láska
  (o hľadaní pravej lásky
  )
 16. Zámena Bohov
  (o nebezpečenstve zámeny Bohov a hodnôt
  )
 17. Pokušenie
  (
  autorom článku je Tim Challies, internetové stránky: www.challies.com)
 18. Ťažké časy pred nami
  (
  autorom článku je Paul Proctor, internetové stránky: www.newswithviews.com/PaulProctor)
 19. A veci spravuje si podľa práva
  (
  poviedka o následkoch hriechu v každodennom živote)
 20. Správna miera
  (
  autorom článku je Tim Challies, internetové stránky: www.challies.com)
 21. Blog: Konferencia Reveal v zbore Willow Creek
  (
  autorom článku je , internetové stránky: )
 22. 7 študentov bolo vylúčených kvôli odmietnutiu anti-kresťanskej výuky
  (článok bol prevzatý zo servera WorldNetDaily, internetové stránky: www.wnd.com)
 23. Transformácia kresťanstva na „populárne náboženstvo“
  (Chceme sa páčiť ľuďom, alebo Bohu?)
 24. Keď muž-kresťan zabúda na svoju manželku, a otvára srdce inej
  (biblický pohľad na manželstvo je aktuálny aj v "modernej" spoločnosti)
    
Ďalšie články nájdete v sekciách Pôvodné a preložené články.
Kontakt: webmaster@mvt.sk


Počet návštev (od 5.3.2006):