Návrat na domovskú stránku
Ťažké časy pred nami

Je čas pripraviť sa na ťažké časy, priatelia. A, ak ste v bibliu veriaci, Krista nasledujúci kresťania, verím, že nasledujúce roky budú obzvlášť problémové. Povedal som „v bibliu veriaci, Krista nasledujúci kresťania“, pretože naša degenerujúca kultúra takmer úplne odstránila biblickú definíciu slova „kresťan“ z dnešného kolektívneho vedomia tak, že táto veľa stratila z (pôvodného) biblického významu, a to dokonca aj medzi mnohými dnešnými návštevníkmi cirkevných zborov.

Kristovi nepriatelia v tejto krajine zjavne vyrástli do veľkej sily a sú, ako som napísal, zaneprázdnení úsilím doraziť to čo z cirkve ostalo, s cieľom nahradiť ju bohom a náboženstvom viac prijateľným pre globálnu vládu. Hoci sa im zakrátko môže podariť získať vplyv v mnohých veľmi zadĺžených megazboroch a iných grandióznych domoch bohoslužieb v celej krajine, aby ich zmenili na federálnym štátom dotované spoločenské centrá, ktoré budú poskytovať na viere založené sociálne služby, nebudú úspešní v úplnom umlčaní alebo eliminovaní pravého Tela Kristovho, ktorého členovia budú nútení (uvedené zbory) opustiť, aby mohli vytrvať v počúvaní a hlásaní Božieho slova bez cenzúry. Pokiaľ sám Pán nezakročí, aby zmenil súčasný sled udalostí, tí ktorí sú dnes pri moci budú nad nami určite na nejaký čas vládnuť – čo bude veľmi ťažké vydržať.

Rozmýšľajúc nad nebiblickou a neústavnou legislatívu, ktorá sa pripravuje, to čím ďalej tým viac vyzerá tak, že verní kresťania budú považovaní za nepriateľov štátu, pre nič iné ako to, že verili, hlásali a riadili sa podľa Božieho slova. Na zbory sa dnes už neútočí iba zvonka, ale tieto sú podvracané aj zvnútra šarlatánmi, ktorí ich chcú transformovať na niečo viac duchovne poddajné, spoločensky užitočné a dialekticky ústretové (dialektika – náuka, že všetko je založené na protikladoch – pozn. prekladateľa).

Verím, že kresťania budú znova a znova vyzývaní, aby si vybrali komu chcú slúžiť v nasledujúcich dňoch, a to spôsobom, ktorý prinesie viac prenasledovania a utrpenia ako sme zvyknutí, vyžadujúc duchovnú prezieravosť a túžbu pre večné Božie veci než ako časnú, pozemskú odmenu tohto sveta.

Potrebujeme byť pripravení. Potrebujeme byť snaživý. A potrebujeme byť posilnení, ale nie iba obyčajným zanietením pre vlasteneckú horlivosť, ale pomocou Ducha Svätého a Jeho Slova. Nie sme to my, kto je proti nim – je to rozhnevaný a rebelujúci svet proti Bohu, a my urobíme dobre ak si to zapamätáme, keď diabol príde klopať na naše dvere požadujúc viac tolerancie, rôznosti a jednoty.

Pomsta nepatrí nám – tá patrí Pánovi, ako On jasne uvádza vo Svojom Slove. Lebo všetci, ktorí berú meč, mečom zahynú – znova, nie mojimi slovami – Jeho.

Keď bude naša ústava a listina základných práv a slobôd odstránená pre Nové svetové usporiadanie, nebude možný návrat späť k pôvodnému stavu. Potom tu bude iba Slovo Božie na naše povznesenie, povzbudenie, inšpirovanie a udržanie cez ťažké časy, ktoré sú pred nami. Tí, ktorí rozumejú a vážia si silu tohto Slova, veľmi dobre vedia, o čom hovorím. Tí, ktorí nie ho budú ignorovať na svoje vlastné riziko, pretože je pre nich bláznovstvom.

Najlepšie bude, keď teraz načrieme do Jeho Slova viac úprimne (a opravdivo), a uložíme si ho do srdca v príprave na dobu, keď biblie nebudú viac povolené alebo dokonca legálne, ako sa nechať prichytiť duchovne nevzdelaný (ľahostajný), keď príde zvod a utrpenie.

Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca. „ Židom 4,12Adresa pôvodného článku: www.newswithviews.com/PaulProctor/proctor179.htm
Tento článok bol na serveri www.mvt.sk uverejnený so súhlasom autora.

Dátum zverejnenia: 21.8.2009
Domovská stránka: www.mvt.sk