Návrat na domovskú stránku
Pokušenie

Dnes je v Kanade Deň rodiny (alebo aspoň v Ontáriu – každá provincia oslavuje tento deň s malými odlišnosťami), a teda plánujem deliť môj čas medzi prácu a venovaním sa mojej rodine. Rubrika La Carte sa vráti opäť zajtra. Pre túto chvíľu, je tu krátka úvaha k povahe pokušenia.

V knihe Bruce Waltke-ho Teológia starej zmluvy píše o páde človeka do hriechu, kde rozoberá spôsob akým sa formovalo prvé Satanovo pokušenie. Naznačuje, že tento prvotný skutok pokušenia je archetypom (prototypom) svojho druhu. Všetky pokušenia, ktoré nasledovali cez dlhú líniu ľudskej skúsenosti sú vždy odrazom toho pôvodného. Satan pokúšal druhú ľudskú bytosť rovnakým spôsobom ako dnes pokúša 20 miliárd-tého (alebo ktorýmkoľvek som sa stal). To však nie je iba Satan, ktorý používa tento spôsob, ale všetky ľudské bytosti. Sme náchylní nasledovať Satana v lákaní druhých do hriechu rovnakým spôsobom.

Tu je päť krokov, ktoré vedú inú osobu do hriechu.

Byť teológom. Nie je veľa pochybností o tom, že Satan je teológom, a že je v tom zručný a priamy. Mal k dispozícii veľmi veľa času študovať Boha, a ako vodca medzi anjelmi sa vtedy tešil možnosti priameho prístupu k Nemu a blízkemu spoločenstvu s Ním. Satan pozná Boha a vie veľa o Božom charaktere. Ale na rozdiel od teológov, ktorými chceme byť, Satan je teológom ktorý opovrhuje Bohom každou časťou svojho bytia. Keď sa obrátil k Eve a povedal, „Naozaj Boh povedal …?“ vniesol Evu do dialógu, ktorý jej otváral novú sféru možností, o ktorých by sama od seba nerozmýšľala. Satan pozná Boha veľmi dobre, aby vedel, čo Boh povedal a urobil.

Ale je tu toho viac. Satan nie je iba študentom Boha, ale aj človeka. Od chvíle, kedy Boh prvýkrát hovoril o človeku, Satan musel pozorovať a sledovať. Vediac, že človek bol stvorený ako pán tvorstva, Satan iste čakal na príležitosť, na spôsob ako zničiť tento klenot. Stal sa študentom ľudských zvyklostí. Ako teológ, psychológ a ako antropológ má Satan mimoriadne zručnosti v tom, ako zviesť človeka z pravej cesty.

Obrátenie príkazov do otázok. Satan zoberie Boží príkaz a preformuluje ho do otázky. „Či naozaj riekol Boh?“ To čo bolo jasným výrokom sa náhle stáva nejasným (zastreným). Predstavujúc sa ako teológ sa pýta, „Si si tým istá, alebo je to iba Adamova výpoveď o tom čo Boh povedal? Si si istá? Ako to vieš? Je to naozaj príkaz? Môžeme sa o tom trochu porozprávať? Je možné, že si si zle vysvetlila čo Boh povedal? Je možné, že je tu nejaká súvislosť (v kontexte), ktorú sme prehliadli?“ Waltke hovorí: „V rámci systému viery sú tieto otázky správne a potrebné, avšak keď sú plánované so zámerom odviesť nás preč od prostomyseľnej detskej poslušnosti, sú nesprávne a zlé. Ako môžeme vidieť, Satan kladie otázky týkajúce interpretácie a dôveryhodnosti s nevyhnutným úmyslom vytvoriť pochybnosti a zmätok, a na odvedenie od prostomyseľnej detskej poslušnosti.

Zvýraznenie zákazov pred slobodou. Satan opatrne a zámerne prekrúca, „Zo všetkých stromov záhrady smieš jesť“, do „Nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu?“ Prehliada úžasnú voľnosť, ktorú Boh dal Adamovi a Eve a namiesto toho zveličuje jeden zákaz. Chce presvedčiť Evu aby sa zamerala viac na zákaz ako na dar a slobodu. Namiesto zamerania sa na Strom života, z ktorého mohla jesť, a na milión ďalších stromov, ktoré jej boli k dispozícii, Satan presvedčil Evu, aby zamerala jej srdce na ten jeden strom, z ktorého nesmela jesť. A Eva sa začala zaoberať nie tým čo jej bolo dané, ale tým čo bolo zakázané. A náhle ju nedokázalo uspokojiť nič, okrem toho, čo bolo zakázané.

Spochybňovanie Božej úprimnosti a motívov. Satan predstavuje Božie motívy, akoby tieto boli zamerané viac na vlastnú seba-úctu (seba-lásku) než ako na lásku. „Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh; budete vedieť, čo je dobro a čo zlo.“ Presviedča Evu, že Boh ju obmedzuje, že jej neposkytuje plnú mieru ľudskosti. Bráni sa a vyhradzuje si právo určiť veci, ktoré si ona zaslúži vedieť a zažiť. Ako Waltke hovorí, tieto slová počúvame dnes všade okolo nás. „Uvoľni sa! Buď slobodný! Realizuj sa! Objav svoj vnútorný potenciál! Tieto hadove slová dokonca znejú aj v zboroch. Namiesto posvätenia zbor hľadá seba-zdokonalenie. Namiesto svätosti zbor hľadá šťastie.“ Keď počujete tieto slová môžete si byť istý, že had znova pracuje na tom, aby vás presvedčil, že potrebujete byť niekým iným než tým, kým ste boli stvorení.

Popiera, že to čo Boh povedal je pravda. V poslednom kroku, Satan kategoricky popiera to, čo je pravdivé. „Vôbec nezomriete.“ Ovocie všetkých pochybností a vzdoru je nevera. Ak sa stane, že nám Slovo Božie bráni v tom, čím chceme byť, alebo pred tým čo chceme urobiť, Satan nás presviedča, že to môžeme bezpečne ignorovať. Dnes v cirkvi veľa ľudí znižuje význam (závažnosť) hriechu, pretože im bráni v ich snahe o sebarealizáciu, alebo spôsobuje, že ľudia sa cítia vinní alebo poškodzuje ich sebaúctu. „Je smutné, že veľa evanjelických zborov dnes prechádza procesom hľadania a implementácie evanjelia, ktoré popiera potrebu uznania viny, utrpenia, a potrebu posudzovania (podľa Božieho slova).“

Tvárou v tvár takémuto pokušeniu sa žena poddala Satanovmu popretiu (pravdy) a polopravdám. „Tým, že Eva bola zbavená svojej duchovnej obrany, bola Satanova práca dokončená.“ Bez Boha bude rozhodnutie vykonané výlučne na báze pragmatizmu, podľa toho čo najlepšie zabezpečí aby sa veci dostali do požadovaného konca, na báze estetiky, podľa toho čo je pekné, a na báze seba-zdokonalenia, podľa toho čo jej prinesie údajnú múdrosť. Odtiaľto je to iba jeden malý krok k otvorenej neposlušnosti (vzdoru).

Takto teda pôsobí Satan - cez kladenie otázok, spochybňovanie, cez zameranie sa na to čo je zakázané, a v konečnom dôsledku cez priame popretie pravdy. A Eva bola iba prvá, ktorá bola do pokušenia zatiahnutá, a ktorá mu podľahla. Každý z nás padol do tej istej starej pasce. Ak rozmýšľate nad svojím vlastným životom, som si istý, že nájdete príklady, kedy bol tento prototyp použitý proti vám, možno vo vašich myšlienkach, a možno v knihe, ktorú ste čítali (v obchodoch s knihami je veľa kníh, či už kresťanských alebo iných, kde je použitý rovnaký prototyp). Satanova prvá taktika fungovala tak dobre, že si nemyslím, že by ju niekedy potreboval podstatne meniť. Podstata pokušenia sa nezmenila.
Adresa pôvodného článku: www.challies.com/christian-living/temptation
Tento článok bol na serveri www.mvt.sk uverejnený so súhlasom autora.

Dátum zverejnenia: 27.4.2010
Domovská stránka: www.mvt.sk