Návrat na domovskú stránku
H L A S   Z   B O Ž E J   V I N I C E
  
"A toto je zvesť, ktorú sme počuli od Neho a zvestujeme vám, že Boh je svetlo a nieto v Ňom nijakej tmy." 1J 1, 5
Pôvodné články
Preložené články
Biblické komentáre
Knihy a publikácie
Odkazy


MANAŽÉRSKE METÓDY V CIRKVI

Manažerství v církvi? Utečte od toho!
http://notabene.granosalis.cz/article.php?sid=808

Autor článku varuje pred zavádzaním svetských, manažerských metód do cirkve poukazujúc na pomýlenosť prirovnania cirkve k súkromnej firme.VŠEOBECNÉ ČLÁNKY


Ježíšova oběť nám otvírá cestu k Bohu
http://www.granosalis.cz/article.php?sid=4551

Dříve lidé věděli, kam chtějí jít, ale pro svou hříšnost si netroufali. Dnes si troufáme, ale nejspíš nevíme kam a kudy. V domnění, že všechno je mít svobodu i právo, snažíme se zaujmout místo v centru života – jenže vzápětí se nám ukáže, že to žádný skutečný život není. Máme svobodu a právo, ale ztratili jsme cestu.“


Proč jsou Vánoce mnohem populárnější než Velikonoce? Je Bůh sentimentální?
http://www.granosalis.cz/article.php?sid=4559

“Sentimentalita je nezodpovědná láska. Je ochotna dávat a být laskavá, když by měla být silná a pevná. “

Za prvé, zvěstovatelé evangelia mají před Bohem a lidmi obrovskou zodpovědnost. Ne každý může kázat evangelium. Musí to dělat člověk se srdcem zapáleným láskou především k Bohu a potom k lidem. Ale musí to být láska, která nenabízí méně, než je skutečnost. Žádný osamělý Bůh toužící po kamarádech. Místo toho Bůh slavný, Bůh vznešený svrchovaný a svatý, Bůh vzbuzující bázeň, Bůh absolutní. Žádný kříž sentimentální lásky, ale spíše kříž, kde byl smířen Bůh s hříchy svých vyvolených.”


Je možno být spasen bez pokání?
http://www.granosalis.cz/article.php?sid=3596

Vynikajúco spracovaná analýza, ktorá poukazuje na skutočné motívy, prečo sú pre mnohých v cirkvi dnes tak lákavé „nenátlakové metódy evanjelizácie“.


O Božím povolání ....
http://echo.granosalis.cz/article.php?sid=74

Článok od Gary Wilkersona O Božím povolání, pomazání, a důvěře v člověka jasně promlouvá k těm učeným "radobijcům", kteří si mysli, že mají patent na všechno.”


Times Square Church Pulpit Series by David Wilkerson
http://www.tscpulpitseries.org/czech.html

Kázne známeho amerického kazateľa Davida Wilkersona. Doporučujeme!


Jan Křtitel a naše doba
http://www.granosalis.cz/article.php?sid=4627

Veľmi dobrá reflexia súčasnej doby, ktorá poukazuje na zavádzajúce tendencie v smerovaní cirkve (svetské metódy, sekularizácia) a poukazuje na ich možné dôsledky.


Prorocké slovo biskupa AC Rudlofa Bubika
http://www.granosalis.cz/article.php?sid=4621

Dňa 4.11.2005 v Olomouci predniesol brat biskup Apoštolskej cirkve R. Bubik prorocké slovo k cirkvi.


Odmítnutí knihy Genesis?
http://www.granosalis.cz/article.php?sid=4066

Ak by niekto zaujal takéto stanovisko, tak sa potom zvyšok Biblie stáva plný dier a neistých výkladov. Potom sa musím stať niekým, kto je ako izraelský učiteľ zákona, ktorý nemá žiadnu autoritu.


Rady zkušeného ďábla k evangelizaci
http://echo.granosalis.cz/article.php?sid=55

S omluvou C. S. Lewisovi píši následující kapitolu z nedávno zachyceného Satanova vzkazu jeho démonům - jak zneškodnit evangelizátory a evangelizaci vůbec.“


Totální výprodej
http://www.granosalis.cz/article.php?sid=4477

"Církev přestává být po realizovaném totálním výprodeji “společenstvím svatých” a stává se “bezva partou”.

Prozíraví vůdcové církve se neubírají širokými cestami módního. Ty končí ve slepé uličce. Reagují totiž pouze na dílčí problém. Křesťanská církev musí mít i za toho největšího myšlenkového zemětřesení na zřeteli celý lidský život! K němu – z předpokladů, jichž se jí dostalo – přitaká, jej tvární, chrání, kultivuje a zvěstuje mu naději."


Vítáme Vás v Sodomě
http://www.granosalis.cz/article.php?sid=4696

Autor článku monitoruje správy zo sveta, ktoré poukazujú na trestné stíhanie ľudí, ktorí sa postavili proti snahám o uzákonenie práv homosexuálov v spoločnosti. V druhej časti článku „Útěk před křížemvěčné pokušení křesťana poslanec za KDU-ČSL JUDr. Ing. Jiří Karas veľmi výstižne charakterizuje pokušenie, ktorému sú vystavení dnešní kresťania:

Zda poplaveme s proudem a budeme se tvářit, že milými, přeslazenými úsměvy lze něco změnit. A nebo zda vezmeme vážně Kristova slova a přestaneme být ohleduplní ke zlu. Mlčení ke zlu totiž není zdaleka problém jen politiků nebo biskupů, i když naše zodpovědnost a tím i trest nebo odměna je větší. Mlčení je slabostí všech, kteří se bojí lidem ve svém okolí říkat své jasné ano a své jasné ne. Měli bychom mít na mysli, že pokud před utrpením neutečeme a budeme vydávat svědectví pravdě, můžeme s pomocí Boží svět změnit.


KURZY ALFA

Alfa: evangelium bez pokání?
http://granosalis.cz/article.php?sid=2818

Rozsiahly článok, ktorý analyzuje metódy “nenátlakovej evanjelizácie” používaných na kurzoch Alfa, kde na báze ich porovanania s Božím slovom poukazuje na ich prevrátenosť. Nájdete tu aj komentár k snahe o vytvorenie svetovej naddenominačnej supercirkve.


Kurzy Alfa jako postmoderní fenomén
http://www.granosalis.cz/article.php?sid=2620

Autori článku analyzujú „teoretické zázemie“, na ktorých sú založené metódy používané na kurzoch Alfa, a poukazujú na možné dôsledky ich využívania v cirkvi.


Poděkování Špuntíkovi aneb další vlna na obzoru?
http://www.granosalis.cz/article.php?sid=4540

Komentár k výsledkom nasadzovania kurzov Alfa, hľadanie toho čo bude nasledovať.

Nyní jsme v době, kdy je čas na další vlnu. Je třeba další injekce enthusiasmu, nejlépe nějakou zaručenou a instantní metodou, protože kříž a následování se dnes nenosí. Je třeba vzbudit city, očekávání a rozproudit zejména mladé křesťany, kteří ještě nejsou frustrováni minulými neúspěchy. Každou vlnu tak “odpracuje” zejména nadšená mládež, která po sérii krachů se stává skeptickou a rezistentní a v další vlně již prakticky nepoužitelnou.


Kurzy Alfa již nejsou univerzální metodou 21. století
http://echo.granosalis.cz/article.php?sid=86

O ľuďoch, ktorí svoju evanjelizáciu začínajú spôsobom „Boh je dobrý a my sme fajn” a pokračujú aplikáciou kurzov Alfa.

Ačkoliv prozatím naši charismatičtí bratři nejsou, podle mého názoru, schopni rozeznat nekřesťanské marketingové prvky a neortodoxní pozadí Kurzů, jedná se - podle mne - o velký posun, který signalizuje opadávání nekritické vlny, až deifikace, kontroverzních Kurzů Alfa.“


Alpharisms
http://www.christiandoctrine.net/news/alpherisms/alpherisms_december_2004_web.htm

Alfa kurzy sú jednou z najväčších a najaktuálnejších duchovných podvodov vo svete, a mnoho tisícov ľudí podľahne každý týždeň ich čaru. V čom je podfuk? Je to samovzrast spojený s Arminiánskou prezentáciou evanjelia na charizmatickom základe.“


MARKETINGOVO-ORIENTOVANÉ ZBORY


Koho podporuje ČEA?
http://www.granosalis.cz/article.php?sid=2952

... evangelium je v pohledu moderní strategie "církevního růstu" asi pouhé "know how". Zřejmě stačí jen vědět jak na to, najít tu správnou metodu a přijde probuzení. “ Komentár k metódam, ktoré sa používajú v zbore Willow Creek.


The Market-Driven Church: A Look Behind the Scenes
http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/cgrowth/mkt.htm

Vynikajúci článok, kde autor podrobne analyzuje svetské metódy používané v marketingovo-orientovaných zboroch. Varuje pred používaním týchto metód v cirkvi.

Staré evanjelium bolo o Bohu, nové je o nás. Staré evanjelium bolo o hriechu, nové evanjelium je o našich potrebách. Staré evanjelium bolo o našej potrebe spravodlivosti, nové evanjelium je o našej potrebe naplnenia. Staré evanjelium bolo pochabosťou pre blúdiacich, nové je atraktívne. Mnohí sa k nemu utiekajú, otázne však je koľkí budú naozaj zachránení.


The Church Growth Movement
http://www.fundamentalbiblechurch.org/Foundation/fbcsdlbk.htm

Analýza metód používaných v zbore Saddleback California Church, kde autor varuje pred nepochopením a prekrútením skutočného zmyslu existencie cirkevného zboru.


Another Gospel
http://www.fundamentalbiblechurch.org/Foundation/fbcanoth2.htm

Autor definuje pojem iné evanjelium, analyzuje dôvody jeho obľúbenosti a varuje pred využívaním svetských metód v cirkvi, kde doporučuje zreteľné oddelenie od týchto názorových prúdov (svetlo nemá žiadne spoločenstvo s tmou). Tento článok vyšiel v roku 1922 v časopise The King's Business.


Seeker Sensitive, Purpose Driven Churches
http://www.monergism.com/thethreshold/articles/topic/seeker.html

Výstižné komentáre charakterizujúce pomýlenosť “liberálnej teológie” a množstvo odkazov na články charakterizujúce uvedenú problematiku.


Making Way for the New and Improved Church
http://www.letusreason.org/Current58.htm

Veľmi dobre spracovaná analýza a kritika využívania svetských metód v cirkevných zboroch.


Your Virus Protection & Firewall for Purpose Driven Life Theology
http://www.erwm.com/RWFirewall1.htm

Rozsiahla a podrobná analýza knihy R. Warrena “Život s jasným cieľom”, kde autor reaguje na vybrané citáty, a poukazuje na ich nepresnosť resp. nepravdivosť. Zároveň kritizuje aj masívne využívanie poznatkov z psychológie a ich násilné spájanie s Božím slovom, ktoré je často citované nepresne resp. vytrhnuté z kontextu.


An Analysis of Rick Warren's The Purpose-Driven® Life
http://www.fundamentalbiblechurch.org/Foundation/fbcAnalysis.htm

Analýza knihy R. Warrena, kde autor článku uvádza 7 zásadných problémov prečo táto kniha (aj napriek tomu, že obsahuje niektoré užitočné Biblické pravdy) nemôže slúžiť ako dôveryhodný návod na duchovnú cestu.

Warren často zle interpretuje Slovo Božie, na zdôvodnenie vlastných názorov, spája nedôveryhodné humanistické psychologické princípy s Biblickými pravdami, minimalizuje dôležitosť skúmania náuky (Slova Božieho), považuje svätosť a biblické oddelenie sa od sveta za menej dôležité ako lásku a jednotu, odvoláva sa na nepriateľov viery ako na pozitívnych prispievateľov k správnemu určeniu duchovnej cesty, a propaguje jeho vlastný cieľom riadený program.


The Adulation of Man in the The Purpose Driven Life
http://www.bereanbeacon.org/articles/rick_warren_purpose_driven.htm

“Nekritický obdiv človeka v knihe Život s jasným cieľom”. Nekompromisná kritika uvedenej knihy, ktorá poukazuje na zásadné chyby pri vysvetľovaní podstaty evanjelia, čo spôsobuje, že sa tu v podstate ponúka iné evanjelium.

Nebezpečenstvo a nešťastie odchodu od skutočného evanjelia v skutočnosti prakticky znamená odchod od Boha samotného.


Book Review - Rick Warren and the Purpose that Drives Him
http://www.challies.com/archives/001129.php

Komentár ku knihe, ktorá sa snaží reagovať na kritiku knihy Ricka Warrena “Život s jasným cieľom”. Autor článku konštatuje, že autor knihy odpovedá na kritiku iba okrajovo a povrchne, pričom vôbec neodpovedá na najzávažnejšie výhrady. Naopak, celá kniha vyznieva ako jasná obhajoba knihy Ricka Warrena. Veľmi zaujímavá (doporučujeme!) je diskusia k článku, do ktorej sa zapojil aj samotný autor knihy, kde sa okrem iného môžete dočítať, že “už nemôžeme kázať ako C. H. Spurgeon, o tom čo je to kresťanská joga”, atď.

Purpose Driven Seeker Friendly
http://www.inplainsite.org/html/purpose_driven_seeker_friendly.html

Komplexná analýza rozdelená do viacerých sekcií, kde sú postupne analyzované témy týkajúce sa "Ricka Warrena a jeho cudzích spoločníkov", recenzie kníh "Život s jasným cieľom" a "Zbor s jasným cieľom", komentár k využívaniu marketingových a manažerských metód v zbore, atď. V prvej časti autori článku mapujú osoby, ktoré majú vplyv na Ricka Warrena resp. sú jeho spolupracovníkmi. V tomto zozname je možné (ako ináč) nájsť množstvo svetských autorov, ktorí sa zoberajú manažerskými a marketingovými technikami, ale tiež veľa autorov propagujúcich myšlienky New Age a východných náboženstiev. Veľmi dobre spracovaná analýza, podložená faktami a citátmi.

Spirit-Led or Purpose-Driven?
http://www.crossroad.to/articles2/2003/1-purpose.htm

Veľmi dobre spracovaná analýza knihy "Život s jasným cieľom" a celého "cieľom riadeného hnutia". Autorka tejto recenzie už v roku 1965 upozorňovala na nebezpečenstvo prenikania prvkov New Age do kresťanstva. Analýza je rozdelená na 6 častí: "Vedení duchom alebo vedení cieľom?", "Jednota a spoločenstvo", "Malé skupinky a dialektický proces", "Ako si poradiť s odporcami", "Duchovné dary a služba v spoločenstve", "Sociálna zmena a komunitné systémy". Hĺbkovo spracovaná analýza, ktorá poukazuje na pomýlenosť nasadzovania svetských metód v zbore, a následky takéhoto prístupu. 

"Jednoducho zmenili Boží charakter a jeho vôľu, tvrdiac že náš zámer je Jeho zámer. Za predpokladu, že On miluje rovnaké veci aké milujeme my, sme Mu priradili obraz viac podobný tomu nášmu. Boh nás ale v Žalme 50:21 pred takýmito krátkozrakými predpokladmi o Božej podstate jasne varuje: "Ty toto robíš, a ja mlčať mám, myslíš si, že som ako ty?" On hovorí svojmu ľudu: "Obviňujem ťa, staviam ti to pred oči!"


Willow Creek Bookstore Peddles Error
When Churches Promote Books Instead of The Book
http://christianunplugged.com/wcbooks.htm

Autor článku kritizuje ponuku kníh vo Willow Creek Community Church’s Online Resource Center, ktoré obsahuje tituly zaoberajúce sa New Age, jogou, východnými náboženstvami atď., bez jasného varovania, že tieto knihy propagujú názory, ktoré sú v rozpore s Bibliou.


The Willow Creek Dilemma: Why Our Association With Them Is Wrong
http://christianunplugged.com/willow_creek_dilemma.htm

Napriek tomu, že Willow Creek sa navonok snaží vystupovať ako kresťanský zbor, je otvorený mnohým vplyvom, ako zo sveta tak aj z iných pohanských náboženstiev.


Willow Creek & Psychoheresy
http://www.psychoheresy-aware.org/willowcreek.html

Cieľom tohto článku je poukázať na nekontrolované využívanie poznatkov z psychológie v zbore Willow Creek, ktoré odvádza pozornosť od večnosti na časné veci, keď sa sústredí na uspokojenie bezprostredných potrieb návštevníkov. Naviac, mnohé z používaných metód sú v rozpore s Bibliou. Na porovnanie je v závere článku spomenutý príbeh misionárov z Južnej Ameriky, kde sa autor článku následne pýta (reagujúc na praktiky zboru Willow Creek), či v 21. storočí slúžime inému Bohu...

Slice of Laodicea
http://www.sliceoflaodicea.com

"Časť Laodikei" - aktuálne spravodajstvo, kritické články a komentáre o marketingovo-riadených zboroch.


PSYCHOLÓGIA AKO NÁBOŽENSTVO?

Psychology as Religion
http://www.psychoheresy-aware.org/images/Psych_02.pdf

Voľne prístupná kapitola z knihy PsychoHeresy: The Psychological Seduction of Christianity (Psychologické zvádzanie kresťanstva). Kniha sa podrobne zaoberá vznikom a vývojom psychológie a jeho vplyvom na náboženstvá všeobecne, ale najmä kresťanstvo.

Martin Gross: „Keď vzdelaný človek stratil vieru vo formálne náboženstvo vyžadoval náhradnú vieru, ktorá by mala tak dobrú povesť v druhej polovici 20. storočia, akú malo kresťanstvo v prvej polovici. Túto úlohu na seba prevzala psychológia a psychiatria.“

Bernie Zilbergeld: „Psychológia sa stala náhradou „starých systémov viery“. Rôzne školy terapie ponúkajú vízie pre dobrý život a návody ako ho žiť, a tí ktorých predchodci hľadali útechu z Božieho slova a slúžili pri oltároch Ježiša Krista a Jahveho teraz hľadajú útechu zo služby pri oltároch Freuda, Junga, Carla Rogersa, Alberta Ellisa, Wernera Erharda a veľa iných podobných expertov. Zatiaľ čo v minulosti spoločný referenčný bod bola Biblia a jej komentáre, dnes je referenciou jazyk terapeutov a úspešné príbehy zmeny týkajúce sa väčšinou svetských ľudí.“

Thomas Szasz (o psychológii): “To nie je iba náboženstvo, ktoré sa tvári ako veda, ale v skutočnosti je to falošné náboženstvo, ktoré sa usiluje zničiť skutočné náboženstvo.

Problémy spôsobu myslenia a správania, kedysi patriace do pôsobnosti duchovných, boli transformované na lekárske, a z tohto dôvodu údajne na vedecké problémy. Tieto boli potom presunuté z kostola na pohovku psychiatra.“

Ako učí klasika, Freud a skorí Freudiáni pretvorili tieto predstavy dovnútra a premenovali ich, z hľadiska medicíny, na choroby a liečebné postupy. Táto premena bola v modernom svete všeobecne nadšene prijatá ako epochálny vedecký objav. Bohužiaľ, v skutočnosti je to iba šikovná a cynická deštrukcia duchovnosti človeka, a jej nahradenie pozitivistickou „vedou mysle“.


Pokánie kazateľa

http://www.hcjb.sk/zod/ZOD_S_71/zods7104.htm

Osobné svedectvo kazateľa, ktorý vo svojom zbore začal používať poznatky z psychológie, ale keď zistil, že tieto sú v rozpore s Božím slovom, "s pokáním opustil psychologickú verziu viery, ktorou bol pohltený, a vrátil sa k základom kresťanstva, ktoré má vo svojom strede Boha, a je založené na úplnej dostatočnosti Krista a písma".


Psychology Science or Religion?
http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/psych.htm

Pred dvomi storočiami napísal William Law vetu, ktorá je dnes ešte viac aktuálna: Človek potrebuje byť zachránený od jeho vlastnej múdrosti rovnako ako od jeho vlastnej spravodlivosti, keďže tieto produkujú jednu a rovnakú skazenosť.


CHARTING THE PAGANISM OF GALEN AND JUNG
http://www.sacredsandwich.com/warren_jung_chart.htm

V prehľadnom stĺpcovom usporiadaní autor článku poukazuje na náväznosť názorov C. Junga a R. Warrena, kde však zároveň jasne poukazuje na to, že tieto názory a používané metódy sú v rozpore s Bibliou.


PAGANISM in the PURPOSE DRIVEN TEACHING
http://www.sacredsandwich.com/purposelie.htm

Autor článku poukazuje na pohanské zázemie svetských metód, ktoré vo svojej knihe “Život s jasným cieľom” propaguje Rick Warren. Tieto sú využívané najmä v programe SHAPE, kde sa jedná o aplikáciu psychológie, astrológie, gréckej filozofie a iných pohanských metód.

Rovnako ako apoštol Pavol múdro nepodľahol pokušeniu aplikovať grécku filozofiu do kresťanskej viery, tak aj súčasní kresťanskí vodcovia by mali obozretní pred používaním svetskej “múdrosti”, ako riadneho nástroja na vybudovanie tela Kristovho. Apoštol Pavol nás upozorňuje: Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi, lebo čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou? Alebo aké je spoločenstvo svetla s tmou?“


Kultúrna vojna
http://www.prave-spektrum.sk/article.php?180

Autor článku sa zaoberá spoločenskou a politickou situáciou na Slovensku, kde však poukazuje aj na rozdielne názory ľudí zo sveta a kresťanov na hriešnosť človeka.

“V kultúrnej vojne ide o to, či podhubie, z ktorého vyrastá západná civilizácia zostane kresťanské alebo ho nahradíme akousi nihilistickou pakultúrou. Kultúrna vojna je zápasom o etické zásady platné absolútne, nie relatívne, je zápasom o existenciu dobra a zla ako morálnych kritérií a o jasne vymedzenú hranicu medzi nimi.“

_________________________________________________________________________________________________