Návrat na
                domovskú stránku

V Božích rukách


Z Božích rúk nik nevytrhne
tých, čo Jeho vlastní sú.
Ktorí srdcom, mysľou celou,
denne k Nemu volajú.

Z Božích rúk nik nevytrhne,
tých, čo ctia si Jeho tam,
životom a modlitbami, kde
 chrám je slávny a či biedny stan.

V chatrči, či krásnom dome,
s Nami je ON, dobrý Pán,
z Jeho rúk nás nevytrhne
žiadna lož a žiaden klam.

Z Božích rúk nás nevytrhne
zloba sveta, mámenie.
On nás pozná, deti svoje,
Jeho slovom zrodené.

Tým Slovom nás obživuje
marí skutky diablove.
V Jeho rukách večnosť máme
aj života spasenie.

Z Božích rúk nás nevytrhne
nik, a nič čo svet pozná.
Ani to, čo mimo zeme
od Boha nepochádza.

Láska Božia  pevná pečať
do srdca nám vložená.
S Kristom slávne víťazíme
On Boh náš je a náš Pán.


Ľ. Mervartová
9.2.2012, Mengusovce
10. výročie sobáša