Návrat na domovskú stránku
Recenzia knihy Darca Snov

Táto recenzia knihy Darca Snov je založená na prevzatom komentári z knihy Deceived On Purpose od autora Warrena Smitha, ktorý v tejto knihe poukazuje na prenikanie myšlienok New Age do kresťanstva. To je najviac zrejmé z náuky a kníh Roberta Schullera, ale aj z náuky a kníh jeho "žiakov" (následkovníkov), ktorí sa týmto učením inšpirovali, ktorými sú najmä Rick Warren a autor knihy Darca Snov Bruce Wilkinson. Hoci, ako uvádza autor v recenzii, ani Rick Warren ani Bruce Wilkinson neuvádzajú v svojich knihách ani jeden odkaz na Roberta Schullera, už len z hľadiska citácii (podobnosti vyjadrení) je úplne jasné, že sa jedná o to isté učenie, akurát v inom balení. Zatiaľ čo u Ricka Warrena sa jedná o nasledovanie "jasného cieľa" a u Bruce Wilkinsona o nasledovanie "Veľkého Sna", stále sa jedná o to isté pôvodné učenie, v terminológii týchto autorov, v "inej, novej" podobe.

V druhej časti nájdete komenár prekladateľa ako k názorom uvedeným v knihe Darca Snov, tak aj k tomu, ako tieto ovplyvňujú novodobú evanjelizáciu, a bohužial aj synkretizmus so svetom a pohanskými náboženstvami.

V tretej časti môžete nájsť dve kapitoly z recenzie knihy Darca Snov od autorky Berit Kjos (www.crossroad.to), ktorá analyzuje názory z tejto knihy v kontexte spoločenských zmien, ktoré sú presadzované rôznymi výchovno-vzdelávacími inštitúciami s cieľom tzv. resocializácie spoločnosti. Zároveň sa, podobne ako autor predchádzajúcej recenzie, na základe uvedených faktov pýta, či zodpovedá fiktívny „Darca Snov“ podstate a cestám nášho zvrchovaného Pána.


- - - začiatok prekladu kapitoly 11 z knihy Deceived On Purpose od autora Warrena Smitha - - -

Boží sen?

Mal som tento Veľký Sen …
Robert Schuller
Dosiahnite Nový Život, 1977

My sme naozaj niekto!

Robert Schuller
Sebaúcta: Nová reformácia, 1982

Darca snov mi dal Veľký Sen!
Bol som stvorený aby som stal Niekým …
Bruce Wilkinson
Darca Snov, 2003

V polovici čítania (kníh) Ricka Warrena a Roberta Schullera som si všimol, že Bruce Wilkinson, autor knihy „The prayer of Jabez“ (Jábecova modlitba) vydal novú knihu nazvanú Darca Snov. Kúpil som si ju a nasledujúci deň som ju začal čítať. Keď som ju čítal, cítil som sa ako keby som čítal ďalšiu z kníh Roberta Schullera. Celá kniha bola o povzbudzovaní ľudí uskutočniť a dosiahnúť „Veľký Sen“, ktorý ako Wilkinson tvrdí, dal Boh „Darca Snov“ do srdca každého človeka. V úvode knihy Wilkinson píše:

Stále hľadám osobu, ktorá nemala sen. Niekedy ich ľudia nevedia opísať. Niekedy ich zabudli. Už možno v neho (sen) ani neveria.

Ale on je tu.

Ja to volám univerzálnou a mocnou túžbou po Veľkom Sne.

Podobne ako Rick Warren ani Wilkinson nikde v knihe nespomína Roberta Schullera, hoci používa Schullerovu náuku týkajúcu sa dosiahnutia snov človeka na zostavenie a zdôraznenie skoro všetkého, čo uvádza o snoch. Wilkinsonove zdanlivo originálne použitie termínu „Veľký Sen“ s veľkým „V“ a veľkým „S“, bolo použité prinajmenšom tak dávno, ako v roku 1977. Veľa ďalších odkazov, viac alebo menej zreteľných, je možné priamo priradiť k materiálu o snoch, ktorý sa nachádza v Schullerových knihách a náukách, vytvorených počas posledných štyroch desaťročí. Pragmatický vzaté, „Snívanie“ je prvým krokom plánu Roberta Schullera, „Osem krokov k viere, ktorá hory prenáša.


Dosiahnutie Veľkého Sna

Wilkinsonova kniha Darca Snov je podobenstvom o mužovi nazvanom „Obyčajný“ (Bežný, Všedný), ktorý sa uskutočnením svojho „Veľkého Sna“ stáva „Niekým“. „Obyčajný“ je použitý na predstavenie Schullerovej myšlienky, že „osudom“ človeka je stať sa „Niekým“ a dosiahnúť „Veľkosť“ (Význam, Dôležitosť). „Obyčajný“ vykríkol:

Darca Snov mi dal Veľký Sen! Bol som stvorený, aby som sa stal Niekým a som predurčený na dosiahnutie Veľkých Vecí!

Obyčajný potom opúšťa „Všednú “ (Bežnú, Obyčajnú) krajinu a smeruje k „Hranici“. A keď to urobí, Wilkinson predstavuje jazyk „odvahy“ („dare“ language), ktorý je súčasťou plánu Roberta Schullera „k viere, ktorá hory prenáša“.

Smeroval k Hranici, kde takmer nikto z Niktošov (Bezvýznamných ľudí) predtým nešiel.

Obyčajný sa nikdy predtým na túto cestu neodvážil.

Ale keď dorazil do Pohraničnej krajiny začal pociťovať strach z neznámeho a začal pochybovať o svojom sne. Keď začína strácať vieru, je povzbudzovaný „Darcom snov“.

Ja nie som tá pravá „Bezvýznamná osoba“, ktorá sa môže uchádzať o takýto Veľký Sen.“

Áno, ty si, povedal Darca Snov. Ja som ťa stvoril, aby si to zvládol.

Ale ja si nemyslím, že to zvládnem,“ on povedal.

Áno, ty to dokážeš. A ja budem s tebou. Ja ti pomôžem.

Potom sa mu „Pohraniční násilníci“ (Border Bullies) - ľudia, ktorí sa postavili proti jeho Snu, snažia zabrániť v dosiahnutí jeho Sna tým, že ho smerujú späť do „Všednej“ krajiny. Jeho rodina sa mu snaží zamedziť výhľad na „most“, ktorý vedie k jeho „Veľkému Snu“. Jeho strýko mu hovorí, že pokus prejsť hranicu odporuje ich „všetkým tradíciám“. Ale „Obyčajný“ je posilňovaný ľuďmi, ktorí s ním súcitia a chcú aby dosiahol svoj Sen. Títo „Pohraniční kamoši“ (Border Busters) mu pomôžu prejsť cez „Hranicu“, a teda môže pokračovať ďalej smerom za svojím Snom.

Ale len čo sa dostal na druhú stranu „Hranice“ zistil, že sa nachádza v „Pustatine“. Po niekoľkých dňoch pokusov v „Pustatine“, „Obyčajný“ začína pochybovať o svojom Sne a Darcovi Snov. Ale keď všetko vyzerá beznádejne, jedno ráno sa zobudí a zrazu zistí, že sa nachádza na „Svätom Mieste“ (Sanctuary) v prítomnosti Darcu Snov. V tejto chvíli Darca snov žiada Obyčajného aby sa vzdal svojho Sna. Vtedy Obyčajný dáva svoj Sen späť Darcovi Snov, ktorý je opísaný ako ten, kto mu v skutočnosti dal jeho Sen hneď na začiatku. Darca Snov pokračuje požehnaním Sna „Obyčajného“, a potom mu jeho Sen vracia späť. Teraz je to ich Sen. Predtým iba osobný Sen „Obyčajného“ sa teraz stáva súčasťou „Veľkého Sna“ Darcu Snov pre svet.

Keď sa teraz Obyčajný pozeral na Sen, ktorého sa vzdal, videl, že narástol. Teraz jeho Sen už nepatril iba „Obyčajnému“. Teraz už bol súčasťou Veľkého Sna Darcu Snov pre celý svet.

Ale aj keď Darca Snov požehnal to, čo je teraz ich Sen, „Obyčajný“ je ďalej skúšaný. V “Údolí Obrov“ stretol novú opozíciu k jeho Snu zo zdanlivo neprekonateľných „Obrov“. Ale uprostred jeho skúšok je povzbudený inými „Snívačmi“ ako je on, ktorých stretol po ceste, a ktorí s ním zdieľajú jeho Sen. Nakoniec, „Obyčajný“ s pomocou Darcu Snov, stretne a porazí „Obra Temnoty“, a tým, že to urobí, prinesie česť a slávu Darcovi Snov.

Každý Obor bol ďalšou príležitosťou pre Darcu Snov prijať česť.

S pomocou Darcu Snov, „Obyčajný“ dosiahol svoj Veľký Sen. Ale čoskoro „Obyčajný“ - ktorý sa teraz stal „Niekým“ - pochopil, že Veľký Sen Darcu Snov sa bude ďalej vyvíjať. On teraz bude rásť do „nového a ešte väčšieho Sna“.

On bol teraz pripravený pre Sen, ktorý bude rásť do nového a ešte väčšieho Sna.


Kouč (inštruktor) snov

V druhej polovici knihy sa Wilkinson predstavuje ako Kouč snov. Ubezpečuje čitateľa, že jeho konzultácie (rady) pochádzajú z „mnohoročných skúseností Snívača“. Pokračujúc v masívnom využívaní poznatkov zo Schullerovej náuky o Snoch – ale stále bez uvedenia Schullera (ako autora) – Wilkinson povzbudzuje čitateľa, aby sa naučil lekcie, ktoré sa „Obyčajný“ naučil v podobenstve: dôležitosť zobudenia sa do svojho „Veľkého Sna“, následné vydanie sa za jeho dosiahnutím, a dôležitosť pochopenia, že ty si „predurčený“ byť „Niekým“ a „dosiahnúť Veľké Veci“.

Ale pravda, ktorú Obyčajný zistil od Darcu Snov je, že každý Niktoš bol stvorený, aby sa stal Niekým. A kľúčom k objaveniu všetkého čo máte robiť a čo ste, je zobudiť sa do Veľkého Sna, ktorý vám Boh daroval a vydať sa na cestu za jeho dosiahnutím.

Veľký Sen mu povedal, že on, Nikto, bol stvorený aby sa stal Niekým, a že je predurčený na dosiahnutie „Veľkých vecí“.

Wilkinson pripomína čitateľovi, že každá osoba je nevyhnutnou súčasťou Božieho „Veľkého Sna“ na naplnenie potrieb tohto sveta:

Bol si (ručne) stvorený (handcrafted) Bohom na splnenie časti Jeho Veľkého Sna pre svet. Ako? Tvoj Veľký Sen je súčasťou naplnenia Veľkej Potreby (Big Need), o ktorú sa on veľmi stará. Dôvod prečo si tu je, aby si sa zapojil do Jeho Sna od bodu A do bodu B. Nikto iný to nedokáže urobiť tak dobre ako ty.

Wilkinson povzbudzuje čitateľa aby zanechal svoj strach, a tiež prešiel okolo rôznych nepriateľských ľudí - „Pohraničných násilníkov“ - ktorí sa im snažia zabrániť v dosiahnutí ich sna.

Vieš, že si pripravený obísť „Pohraničných násilníkov“, keď zistíš, že ich námietky sa vzťahujú k „Všednosti“. Ty už tam ale viac nežiješ.

Hranica je najvzdialenejší kraj tvojho starého života. Stačí urobiť iba jeden krok, a tvoja chôdza sa bude uberať k novému životu.

Wilkinson hovorí, z jeho vlastnej skúsenosti z „hraničnej krajiny“, že „čím väčšia je vízia“, tým väčšiu opozíciu je možné očakávať zo strany „Pohraničných násilníkov“. Ale podporuje čitateľa aby pokračoval v ceste za „Hranicu“ „Všedného“do novej a „nádhernej budúcnosti“.

Vykonaj tento prechod, Snívač. Tvoja nádherná budúcnosť čaká. A Darca Snov je pripravený pomôcť ti nájsť ju.

Varuje čitateľov, že aj po pochopení Sna sa budú stále stretávať s pochybnosťami a strachom, ktoré budú testovať ich Sen. Ale na základe podobenstva ich upozorňuje, že toto testovanie je jednoducho súčasťou prípravy na konečné dosiahnutie ich Sna – Sna, ktorý je v skutočnosti ich unikátnou súčasťou Božieho Sna.

Opisujúc Snívačovo posledné ponorenie sa do neznáma ako test viery, a prirovnávajúc to k Izraelcom putujúcim cez Pustatinu do zasľúbenej zeme, Wilkinson doporučuje túto modlitbu:

Prosím urob zo mňa osobu, ktorou potrebujem byť na vykonanie Sna, ktorý si pre mňa vytvoril!“

Wilkinson končí jeho knihu so slovami pripomínajúcimi Roberta Schullera a Ricka Warrena, s už skôr spomenutým odkazom na Thomasa Carlyle – že „cieľom“ človeka je zistiť, že bol „stvorený pre Veľkosť“ (greatness - význam, dôležitosť, slávu). Vyzýva čitateľa ísť za „Veľkosťou“, ktorá príde z uskutočnenia „Veľkého Sna“, ktorý mu Boh dal do srdca.

Veľkosť“ je tvoja skutočná budúcnosť. Si pripravený na takýto zázrak?

Tri dni potom ako som skončil čítanie Darcu Snov, Bruce Wilkinson vystupoval v televíznom programe Roberta Schullera „Hodina moci“. V kázaní zo zo Schullerovej kazateľnice v Kryštálovej katedrále, v podobnom znení ako by prednášal Schuller samotný, Wilkinson hovoril o dôležitosti uskutočňovania svojich snov.


Bruce Wilkinson v Hodine moci

26. októbra 2003, syn Roberta Schullera privítal hosťujúceho pastora Bruce Wilkinsona v Kryštálovej katedrále, a v ich celosvetovom televíznom prenose programu Hodina moci:

Aké úžasné je tu dnes byť v Božej prítomnosti. Dnes ráno budete počuť slová, ktoré zmenia váš život. Aké významné dopoludnie …

Budete chcieť počúvať veľmi pozorne, pretože to čo bude (Wilkinson) hovoriť sú skutočne hlboké (myšlienky) …

Hoci Roberta Schullera nikde vo svojej knihe nespomenul, Bruce Wilkinson v príhovore napokon konečne priznal Schullerov obrovský vplyv v oblasti „žitia svojho sna“.

Dobré ráno všetkým. Chcem hovoriť o snoch. Zo všetkých miest na svete, kde je možné hovoriť o snoch, je toto (najdôležitejšie) miesto … pretože si myslím, že Dr. Schuller je patriarchom vo veci ako žiť svoj sen.

Potom Wilkinson definoval, čo myslí pod slovom „sen“.

Chcem vám dnes hovoriť o vašich snoch, ktoré sú súčasťou vášho srdca, a keď o nich začnete rozmýšľať, začínate konať emotívne. Je to sen, ktorý si prajete … „ak by som mal všetky peniaze na svete a mohol by som urobiť čokoľvek čo chcem, toto je to čo by som chcel urobiť“. To sa volá váš sen.

Wilkinson potom pokračuje vo vyzývaní všetkých, aby šli za svojím „Veľkým Snom“. Je to rovnaký odkaz ako v jeho knihe Darca snov – máte „Sen“ vo svojom srdci, a Boh vám pomôže dosiahnúť váš Sen, pretože tento je súčasťou „Veľkého Sna“, ktorý má Boh pre svet. Wilkinson hovoril všetkým, aby sa nesústredili na svoj strach, ale na svoj Sen:

Boli ste stvorení pre naplnenie Božieho sna, a teda, čo pre to robíte? Nečakáte kým strach odíde. Prekonávate Váš strach. Je Božou vôľou, že nasledujeme (svoj) sen. Ak nenasledujete svoj sen, uvedomujete si ako veľa ľudí bude ovplyvnených tým, že vy ste nenasledovali svoj sen? Tu môžete vidieť, ako (váš) sen pomáha snom iných (ľudí). Je to Boží sen, a Boží sen nikdy nie je sebecký. Ani si neviete predstaviť, že čím viac sa venujete svojmu snu, tým viac si vás Boh používa rôznymi spôsobmi, ktoré ste predtým nepovažovali za možné.

Svoje vystúpenie zakončil tvrdením, že keď každý bude nasledovať svoj sen, ktorý im Boh cieľavedome vložil do sŕdc, oni „zmenia svet“.

Chcem sa za vás modliť, pretože vy ste tí ľudia, ktorí plánujú zmeniť svet. Aký dojímavé je to pre vás, pre mňa a nebesá nad nami, keď muži a ženy odpovedajú na Božie volanie nasledovaním svojho sna, ktorý im Boh vložil do sŕdc hovoriac (svoje) už viac „nie“ strachu … alebo (výrazom) „ja nemôžem“ … alebo „ja nechcem“, ale hovoria „Pán Boh, prosím nechaj ma uskutočniť sen. Prosím nechaj ma uskutočniť sen.“

Potom sa modlil:

Náš nebeský otec, tento zbor, tento kolektív, tento tím sa postavil už pred desaťročiami za nasledovanie sna. Ja som bol mnoho, mnohokrát príjemcom posolstiev z tejto kazateľnice, ako od otca, tak aj od syna. Ďakujem vám, že ste ma počas všetkých týchto rokov povzbudzovali v nasledovaní sna. A teraz stojím na ich strane vyhlasujúc znova pravdu Božieho slova.


Bruce Wilkinson v zbore Saddleback

Počas toho istého dňa, keď bol Bruce Wilkinson v programe Roberta Schullera Hodina moci, tiež hovoril v zbore Saddleback Ricka Warrena. Rick Warren ho predstavil „ako jedného zo svojich najlepších priateľov na celom svete“, a s nadšením opisoval Wilkinsonovu novú knihu, Darca Snov, ako „neuveriteľnú knihu“. Povedal, že Wilkinsonov príhovor bude „založený na princípoch z Biblie, ktoré sú vyučované v tejto knihe“.

Wilkinson povedal spoločenstvu v Saddlebacku a jeho internetovému publiku, že každý má „osobný Sen“. Vyhlásil, že celá oblasť „osobných Snov“ jednotlivca, je niečo čo „potrebuje byť oživené na celom svete“. Povedal, že ľudia „potrebujú poznať ich Sen“ a ľudia potrebujú „žiť ich Sen“. Povedal, že „každý má Sen“ vo svojom srdci, a že tento Sen je ich „osudom“. Povedal im, že dôvod prečo majú tento Sen, je to, že im Boh vložil tento Sen do srdca.

Povedal všetkým, že by mali „zistiť aký je ich Sen“. Wilkinson zdôraznil, podobne ako v Kryštálovej katedrále, že Sen každej osoby je spojený so snami všetkých ostatných, pretože je to skutočne „Boží Sen“.Varoval, že keď ľudia „neuskutočňujú“ svoj „Sen“, môže to mať negatívny dopad na Sny všetkých ľudí v nasledujúcich generáciách. Každá osoba musí hľadieť na Sen, ktorý má vo svojom srdci, vidieť ho ako „Boží sen“, postúpiť tento Sen Bohu, a potom „sa zaviazať k tomuto Snu“. Povedal, že ak je v tvojom srdci Sen, je to „pravdepodobne“ to, čo Boh chce od teba, aby si vykonal.

Wilkinson chválil všetkých v Saddlebacku pre ich schopnosť dosahovať Sny, a potom im povedal, že zbor Saddleback sa nachádza „uprostred historického okamžiku“.

Priestor, ktorý dal Boh zboru v Saddlebacku v Orange County je veľký. Ale či viete alebo nie, priestor, ktorý dáva Boh tomuto zboru je oveľa väčší vo svete ako tu. A nachádzate sa v historickom okamihu, pretože ste na čele klinu Ducha Všemocného Boha. A to, s čím sa s vami na budúci týždeň podelí pastor Rick, o globálnej vízii zboru Saddleback, je priamo zo srdca nebies. Sľubujem. Ja viem čo to je. Páči sa mi to. A chcem, aby ste niečo pochopili. Nikdy som to nepovedal žiadnemu inému zboru, a ani nepoviem, pretože toto je jediný zbor, kde verím že je to pravda. Dejiny sa tvoria (práve) tu …

A ja som tu, aby som vám povedal ako spoluveriacim, že musíte povstať. Musíte naplniť osud, ktorý má Boh pre tento zbor. Preto vám chcem niečo povedať – spôsobí to revolúciu vo svete. A to nie je zveličovanie. Otvoríte preto svoje srdcia? Pripravujete sa na Sen, ktorý prichádza?

Neskôr sa modlil:

Otče v nebesiach, ako milujeme žiť v dejinách. Dejiny sa tvoria práve teraz …

Prosíme ťa, Duch Svätý, aby si naplnil a dokonal Sen pre tento zbor a každú osobu v obecenstve, aby toto bol najväčší živý názorný príklad v histórii cirkve (zboru?). Aby táto skupina ľudí, ktorá si uvedomuje svoj osud, mohla úspešne zvládnuť túto úlohu, a aby svet bol radikálne transformovaný. My sme poctení, Pane, tvojou prítomnosťou. V Ježišovom mene. Amen.


Boží Sen pre našu Sebaúctu?

Keď Bruce Wilkinson končil svoju modlitbu slovami „v Ježišovom mene“, uvedomil som si, že to bolo prvýkrát, kedy bolo Ježišovo meno spomenuté v celom jeho rozprávaní o snoch. Rovnako tomu bolo aj v Kryštálovej Katedrále. Ježišovo meno taktiež nie je možné nájsť nikde vo Wilkinsonovej knihe Darca Snov. Možno je tomu tak preto, že Ježiš nikde nehovoril o tom, ako „žiť svoj sen“. Keď Biblia hovorí, že v posledných dňoch „vaši starci (budú) snívať sny“ nehovorí o tomto druhu snov. Jediné sny spomínané v Biblii sú sny, ktoré sa vyskytli počas spánku. Biblické sny a vízie nemajú nič spoločné s tými, ktoré sú vymyslené a zriadené v srdci človeka – čo je druh „snov“, ktoré tu Wilkinson opisuje. Proces snívania, ktorý Wilkinson navrhuje nemá nič spoločné s učením z Biblie, ale ma všetko spoločné s učením Roberta Schullera.

Rick Warren vyhlásil, že Wilkinsonov príhovor bude „založený na princípoch Biblie, ktoré sú vyučované v tejto knihe“. Ale Wilkinson nerozoberal žiaden z biblických princípov, pretože neexistujú žiadne biblické princípy vzťahujúce sa k takémuto druhu snívania. Termín „Boží Sen“ v Biblii nie je možné nájsť. Ale je to termín, ktorý ako som neskôr zistil, Robert Schuller používal mnoho rokov predtým. V jeho knihe z roku 1982, Sebaúcta: Nová reformácia, Robert Schuller píše:

... a nasleduj ma“? Čo to znamená? To znamená odvážiť sa snívať veľký sen!

Nie je mi plne odpustené, dokiaľ nedovolím Bohu napísať jeho nový sen pre môj život na tabuľu mojej mysle, a odvážim sa veriť „Ja som, a preto ja môžem. Ja som dieťa Božie. Ja som niekto. Boh má veľký plán očistiť spoločnosť. On ma potrebuje a chce si ma použiť. „

Božia zhovievavá milosť nie je kompletná pokiaľ mi nedá – a ja akceptujem – nové kráľovstvo - budovanie sna a príležitosti.“

Ja musím akceptovať sen, ktorý mi Boh dal, a rozvinúť jeho podstatné možnosti.“

Keď sme Boží sen akceptovali, musíme byť pripravení zaplatiť vysokú cenu … Ale cesta nás bude viesť cez údolie potenciálneho pokorenia, pred tým ako nám na hlavu bude daná „koruna božskej pýchy“. (všimnite si kontrast s Izaiášom 28,1-6)

Kríž, ktorý nás Kristus volá niesť, bude ponúknutý ako sen, idea. To nie je vnucovanie, my sa musíme rozhodnúť plne ho akceptovať. Objaví sa ako inšpirujúca myšlienka, ktorá môže byť sama osebe zhmotnená vo forme kňazskej služby, ktorá pomáha ochudobneným o sebaúctu objaviť ich sebahodnotu cez spasenie a následnú sociálnu službu v mene nášho Spasiteľa.

Je potrebná nesmierna ľudská energia na chodenie po Božej ceste, vykonávanie Božej práce, plnenie Božej vôle, a naplnenie jeho sna pre našu sebaúctu.


Muž tejto doby

Najviac pozornosti sa dostáva Rickovi Warrenovi, ale vyzerá to tak, že v skutočnosti je mužom tejto doby Robert Schuller. Ako Rick Warren, tak aj Bruce Wilkinson majú najlepšie predávané knihy, ktoré sú závislé na materiáloch Roberta Schullera. Neale Donald Walsch a jeho „Boh“ New Age chvália Schullera a citujú z jeho knihy Sebaúcta: Nová reformácia. A dokonca aj evangelikáli oficiálne prijímajú Schullera ako jedného zo svojich vlastných. Štyri mesiace neskôr ako Robert Schuller dôrazne vyhlásil, „Áno, Boh je nažive a On je v každej ľudskej bytosti!“ (heslo New Age, pozn. prekladateľa) bol predstaveným rečníkom Národnej Evangelickej asociácie na jej výročnom zhromaždení v roku 2004. Využil túto príležitosť na to, aby vyzdvihol potrebu „novej reformácie“, a povedal všetkým zhromaždeným, že si myslí, že jeho kniha Sebaúcta: Nová reformácia bola najlepšou knihou akú kedy napísal.

Veci sa hýbu veľmi rýchlo. Všetko duchovné bolo prezentované v takýchto „pozitívnych“ Schullerovských termínoch: Boží „Cieľ“, Boží „Sen“, Boží „Osud“, Boh „v“ každom a „vo“ všetkom. Neboli tu skoro žiadne varovania o možnom podvode (klamstve), a takisto žiadne volanie po duchovnej obozretnosti (rozlišovaní). Jediné varovania sa týkali „Pohraničných násilníkov“, ktorí môžu narušiť ich „misiu“ vypytovaním sa na to, čo robia. „Pohraniční násilníci“, ktorí sa budú snažiť zabrániť „Obyčajnému“ aby sa stal „Niekým“ tým, že ho zadržia „v starom“ ďaleko od „nového“.

Ale zaoberal sa niekto skúmaním duchov? Wilkinsonovo podobenstvo vyzerá byť jasnou paralelou k „Jabécovmu pokušeniu“ (predchádzajúca kniha B. Wilkinsona, pozn. prekl.) na rozšírenie viery človeka akceptovaním princípov Novej Spirituality. Bol si Bruce Wilkinson vedomý ako môžu byť tieto dve knihy použité k nesprávnemu povzbudzovaniu veriacich, aby zanechali „všednú“ kresťanskú náuku tým, že nájdu „odvahu rozšíriť hranice“ toho, v čo veria? Všimol si on, alebo niekto ďalší, že v tom všetkom má možno ruky aj niekto iný?

Zaujímavé je, že Wayne Dyer a iní vodcovia New Age tiež používajú termín „Boží Sen“ a odvolávaním sa na tento proces snov pretláčajú ideu „Všejednoty“. V jeho knihe Uvidíš to, keď tomu uveríš (You'll See It When You Believe It), v kapitole nazvanej „Všejednota“, Dyer píše:

Kto je hlavný snívač? Volaj ho ako chceš: Boh, vyššie vedomie, Krišna, duch, čokoľvek ťa poteší …

Jeden sen, jeden snívač, miliardy stelesnených pováh, stvárňujúcich tento jeden sen … Tvojou pravou podstatou je, že si neoddeliteľnou súčasťou tohto veľkého sna.

To je typický (podstatný) odkaz, ktorý je možné získať od všetkých duchovných majstrov. Cesta k náhlemu pochopeniu vedie cez mystický svet, ktorý si schopný pre seba vytvoriť a naplniť vo svojom snívajúcom tele. Ty si snívač... Boh je snívač.

Ubezpečujem ťa, že keď naozaj spoznáš, že je tu iba jeden sen, a že si v tomto sne spojený so všetkými, začneš rozmýšľať a konať, akoby si bol s tým všetkým spojený, skôr ako oddaný svojej oddelenosti.

V čase Wilkinsonovho vystúpenia v Kryštálovej Katedrále a v zbore Saddleback som čítal autobiografiu Roberta Schullera z roku 2001, Moja cesta: Z farmy v Iowe do Katedrály Snov (My journey: From an Iowa Farm to a Cathedral of Dreams). V závere knihy Schuller napísal:

Ako sa blížil koniec storočia, rovnako ako milénium, bol som užasnutý pri pohľade na to, ako veľmi sa môj náhľad (perspektíva) zmenila. V mojich prvých rokoch bolo mojím svetom Sioux County - grófstvo v Iowe, a Holandský reformovaný zbor, ale teraz mám globálne povedomie. Idúc „niekam“ zo „všednosti“ začalo naberať úplne nový význam. Pohyboval som sa ďalej a ďalej k postoju náboženskej inkluzivity.* To bol, bez pochybností, druhý „kraj“ – kde som si medzitým musel vytvoriť pohodlný spôsob života. V skutočnosti sa mi to páči!

* religious inclusivity – proces zbližovania s inými náboženstvami

A potom, skoro na úplnom konci knihy, opisuje „odvážny neuskutočniteľný sen“, ktorý sníval pre svet.

A ja snívam odvážny neuskutočniteľný sen: že pozitívne mysliaci veriaci v Boha sa pozdvihnú nad klamné ilúzie, že naše sektárske náboženstvá imponujú tomuto svetu, a že vodcovia hlavných náboženstiev (systémov viery) sa pozdvihnú nad svojráznosti (svojich) náuk, nezvolia zameranie na nezhody, ale namiesto toho presiahnu (transcend) rozvratné učenie, aby mohli pracovať spolu, a takto priniesť mier, blahobyt a nádej pre svet.

Určite myšlienka mieru je tou, ktorá znie v srdciach celého ľudstva. Ale ako som pozeral na Schullerove slová jedno slovo vynikalo nad všetky ostatné. Bolo to slovo presiahnú (transcend). Schuller tu používa presne to isté slovo, ktoré boh New Age Neale Donald Walscha použil v odpovedi na Walschovu otázku o tom, ako „prejsť okolo“ všetkých možných „zmiešaných“ duchovných systémov viery, ktoré bránia svetovému mieru. „Boh“ povedal Walschovi:

Tu je cesta …

Presiahni ich (transcend them) …

Presiahnúť znamená ísť ďalej, prejsť okolo ...

Presahovať“ neznamená byť vždy „iný ako“, znamená byť vždy „väčší ako“. Váš nový, väčší systém viery si bez pochybností ponechá niečo zo starého – tú časť starého systému viery, o ktorej máte pocit, že vám stále slúži – a teda to bude kombinácia nového a starého, nie kompletné odmietnutie (všetkého) starého.

Robert Schuller má „odvážny neuskutočniteľný sen“, kde ľudia všetkých vierovyznaní zanechajú „svojráznosti náuk“ a „presiahnú rozvratné učenie“, aby takto mohli dosiahnúť „Boží Sen“ pre svetový mier. Neale Donald Walsch a jeho „Boh“ New Age predkladajú 5-krokový PEACE plán, ktorý presiahne tieto rozdiely. Je to 5-krokový PEACE plán, o ktorom vyhlasujú, že prinesie globálny mier ak svet prijme princípy ich Novej Spirituality. PEACE plán, ktorý ako sa zdá, vyhovuje popisu „odvážneho neuskutočniteľného sna“ Roberta Schullera. PEACE plán, ktorý Walsch a jeho „boh“ New Age možno raz ešte opíšu ako „Boží Sen pre svet“.


- - - koniec prekladu kapitoly 11 z knihy Deceived On Purpose od autora Warrena Smitha - - -


Komentár prekladateľa:

Vzhľadom k absencii „skúmania duchov“ a jasného vysvetlenia podstaty kresťanského učenia, ktoré sú však zrejme nezlučiteľné s pozitívnym myslením (účelovým vytrhávaním subjektívnych pocitov z reality, a následného interpretovania reality podľa týchto bludov), je až hrôzostrašné si domyslieť, čo nastane, keď neobrátení ľudia budú takto podporovaní v dosahovaní svojich ľudských snov. Extrémnym prípadom môžu v celosvetovom rozsahu byť napr. zverstvá mnohých diktátorov (tiež mali ideu, sen?), ale aj v každodennom živote snaha o sebapresadzovanie svojich myšlienok, svojich plánov, svojej kariéry, svojho úspechu (seba vo všeobecnosti), čo je nezlučiteľné s kresťanským charakterom. Takéto zameranie (modernej evanjelizácie) na časné potreby človeka je úplne pomýlené, keďže namiesto poukázania na hriešnu podstatu človeka a potrebu pokánia, posilňuje sebavedomie človeka s cieľom presadenia sa (dosiahnutia úspechu) v tomto svete. Aplikáciou marketingových metód stavia človeka ako zákazníka do pozície kráľa, ktorý je mierou všetkých vecí (podpora subjektívneho prístupu), kde výsledkom plošnej aplikácie týchto metód do spoločnosti je úplný chaos – spôsobený nerešpektovaním absolútne platných hodnôt a pravidiel, ktoré Boh dal pre svet.

Vyššie uvedený prístup je možné charakterizovať sústredením sa na postupy, metódy resp. inštrukcie ako dosiahnúť cieľ. Je to teda akési know-how [1] na cestu k úspechu (vo svete), ktoré sa dostáva do kresťanstva, ako zaručený prostriedok na úspešnú evenjelizáciu, niektorí dokonca tvrdia, že na „priemyselnú výrobu kresťanov“ (anglické slová purpose driven (riadený cieľom) a latinské industria sú vraj ekvivalenty). [2] Podobne hodnotí aplikáciu svetských manažerských a marketingových metód do cirkve pastor Bob DeWaay, ktorý vo svojom článku kladie otázku na zamyslenie, či je evanjelium posolstvo alebo metóda. Iný známy kazateľ John MacArthur v tejto súvislosti upozorňuje, že biblické posolstvo určuje aj metódy, ktoré sú na evanjelizáciu vhodné, a teda že preberanie svetských metód je pre cirkev nevhodné a nebezpečné.

Z tohto pohľadu posolstvo/metóda by komentár k reformácii mohol znieť: Luther mal odvahu robiť zmeny, nebojme sa zmeny robiť aj my (to bol obsah jednej z kázni ...). To, že jednou zo zásadných zmien, ktoré Luther priniesol bol návrat k písmu známy aj pod vyjadrením Sola Scriptura sa už tak často nespomína, ak vôbec. Obsah resp. posolstvo sa tu zjavne chápe ako prekážka väčšej dynamike zmien, kde záleží viac na zážitkoch a zmenách (v zmysle prispôsobenia sa spoločnosti v snahe byť relevantný ku kultúre), ako na pevnom a zásadovom postoji na biblických pravdách. Viac ako výstižne to zhodnotil vo svojej knihe Os Guiness: „Veľká časť evangelikálnej obce preniesla autoritu zo Sola Scriptura na Sola Cultura“.

Následkom takéhoto prístupu je taktiež aj tvrdenie, že viera je to čo potrebujeme, avšak bez bližšej špecifikácie v čo máme veriť. To čo je z hľadiska kresťanstva kľúčové (veríme v živého Boha), sa takto degraduje na vieru v seba samého, v univerzálnu vyššiu moc (energiu), v schopnosť vizualizovať si vlastné predstavy, a tieto „preniesť“ do reality (napr. Silvova metóda), v pozitívne myslenie, resp. v iné pohanské systémy viery. Ignoruje sa tu základné varovanie, ktoré je viac ako jasne vyjadrené na mnohých miestach v Novom aj Starom zákone, kde Boh varuje svoj ľud pred tým, aby sa utiekal k viere v iného boha alebo modly, ktoré v ničom neosožia (viď. príbeh verného Božieho služobníka Eliáša).

Už spomínaná absencia tradičných hodnôt vyznieva ešte horšie, keď zoberieme v úvahu citát o „Pohraničných násilníkoch“, ktorí sa snažia „Obyčajnému“ dosiahnúť svoj „Sen“. Tu je uvádzaná najmä rodina „Obyčajného“, čo v konečnom dôsledku smeruje k vyprovokovaniu rozkolu v rodine, kde si „Obyčajný“ musí vybrať či si zvolí úctu k rodičom a tradičné hodnoty, ktoré sa v rodine naučil, alebo si vyberie „inú, novú“ cestu, ktorá je zrejme reprezentovaná klubom podobne zmýšľajúcich snívačov.

Niekedy bola rodina chápaná ako najmenší zbor, ako základ kresťanskej výchovy detí. Aj keď v súčasnosti mnohé rodiny svoje deti ku viere nevedú, predsa len sú často aj v týchto rodinách deťom vštepované zásady (z kresťanstva odvodenej) etiky a morálky. Ak však na tomto mieste dovolíme prezentovať paušálnu potrebu oddelenia sa od rodiny, je na mieste sa pýtať čo je cieľom tohto, na prvý pohľad netradičného, ale potenciálne veľmi nebezpečného kroku. O túto odpoveď sa zrejme zaujímala aj autorka článkov na kresťanskom serveri crossroad.to Berit Kjos, ktorá v tejto súvislosti uvádza citáty sociológov resp. iných verejne činných osôb, ktorých spoločným menovateľom je práca v alebo pre OSN. Uvedené citáty sú veľmi podobné tým, ktoré je možné nájsť (okrem iného aj) v knihe „Darca Snov“, a ktoré otvorene hovoria o potrebe transformácie spoločnosti a resocializácie, kde s cieľom urýchlenia týchto zmien je potrebné zmeniť tradičné hodnoty a správanie ľudí (kde má rodina stále veľký vplyv), s cieľom dosiahnutia „novej, lepšej spoločnosti“.

Poznámka: Neefektívna politika OSN vo svete, keď často vojaci OSN nezabránia násilnostiam a zverstvám na civilnom obyvateľstve, ani v prípade, keď sú ich svedkami, sa často v USA nazýva „mission impossible“. Zjavne však o to viac pozornosti venuje témam resocializácie spoločnosti, ktoré však s kresťanstvom nemajú veľa spoločného (skôr naopak), a ktoré sú z tohto dôvodu ešte viac nebezpečné, ako neúčinné „vojenské zásahy“, ktorých sa táto organizácia vo svete zúčastňuje.

Na bližšie priblíženie tejto problematiky doporučujem si prečítať recenziu Kto je Darca Snov? (Who is Dream Giver?) od Berit Kjos, ktorú je možné nájsť na nižšie uvedenej adrese. Uvedená problematika je hlbšie rozpracovaná v súvisiacich článkoch, ktoré sú prístupné cez odkazy (linky) z uvedeného článku.

http://www.crossroad.to/articles2/05/dream-giver.htm


V nasledujúcej časti tohto dokumentu nájdete preložené dve (z piatich) kapitol z uvedenej recenzie:

3. Zodpovedá fiktívny „Darca Snov“ podstate a cestám nášho zvrchovaného Pána?

5. Komu veríme – našim ľudským snom alebo zvrchovanému Kráľovi vesmíru?- - - začiatok prekladu kapitoly 3,5 z recenzie Who is Dream Giver? od autorky Berit Kjos - - -


3. Zodpovedá fiktívny „Darca Snov“ podstate a cestám nášho zvrchovaného Pána?

Hoci p. Wilkinson nám opakovane hovorí, že Darca Snov je Boh, sú tu niektoré nezrovnalosti. Uvažujte nad týmito citátmi:

... jedno ráno sa Obyčajný zobudil s týmito slovami znejúcimi v jeho mysli: Čo ti (zdá, že ti) chýba, to už máš …

Je to možné? Obyčajný sa pozerá a pozerá. A vtedy objavil, že v malom kúte jeho srdca leží Veľký Sen. Veľký Sen mu povedal, že on, Nikto, bol stvorený aby sa stal Niekým, a že je mu súdené dosiahnúť Veľké Veci.

Vyskočiac z postele, Obyčajný objavil niečo iné – dlhé biele pierko spočívajúce na parapete jeho okna .. S dávkou vzrušenia Obyčajný usúdil, že bol navštívený Darcom Snov.

Obyčajný sa rozhodol použiť dlhé biele pierko ako pomôcku na pripomenutie Pravdy. … Potom ponoril brko (na písanie) do trvalého atramentu a napísal na prvú stránku:

Darca Snov mi dal Veľký Sen ešte predtým ako som sa narodil …

Môj Sen je to čo robím najlepšie a to čo robím najradšej.“


Zodpovedajú tieto dva body cestám nášho Pána? Neverím tomu, pretože Jeho Slovo nám ukazuje inú cestu:

... ale čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby múdrych zahanbil; čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahanbil; čo je svetu neurodzené a opovrhnuté, vyvolil si Boh, a čoho niet, (vyvolil si), aby zničil to, čo je, aby sa nikto nechválil pred Bohom.“ 1 Kor 1:27-30

Aj ja, keď som prišiel k vám, bratia, prišiel som nie s vyberanými slovami, alebo s múdrosťou zvestovať vám svedectvo o Bohu; lebo som si umienil, že medzi vami nebudem vedieť nič iné, jedine Ježiša Krista, a toho ukrižovaného. A ja som bol u vás i slabý i bojazlivý a veľmi prestrašený, moja reč a moja kázeň nebola v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní Ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci.“ 1 Kor 2,1-5

Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný osteň do tela, anjel-satan, deptať ma, aby som sa nepovyšoval. Tri razy som prosil Pána, aby ho odstránil odo mňa, ale riekol mi: Dosť máš na mojej milosti; lebo (moja) moc sa v slabosti dokonáva. Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova. Preto mám zaľúbenie v slabostiach, pohaneniach, súženiach, prenasledovaniach, v úzkostiach pre Krista; lebo práve keď som slabý, som mocný.“ 2 Kor 12:7-10

Keď Boh dáva sen alebo víziu, On tiež vysvetľuje posolstvo a vedie verného veriaceho podľa Jeho vlastného zámeru, nie podľa ich ľudských ambícií. Duch Svätý môže hovoriť cez jednú Bohom vyvolenú nádobu, ako to urobil, keď Jozef vykladal Faraónov sen, alebo keď Daniel vysvetľoval Nabukadnecarov sen. Ale títo verní muži jednoducho počúvali Pána, ktorému verili. Nepotrebovali moderného „kouča snov“ na vykladanie snov alebo na nasledovanie Jeho cesty.

V závere knihy môžete nájsť sekciu nazvanú „Záverečné pozvanie“. Táto poukazuje na ďalší krok na ceste Snov:

Samozrejme, žiť Váš veľký Sen je oveľa zložitejšie a náročnejšie, ako môže byť opísané na v 160 stranovej knihe. Navštívte nás na www.TheDreamGiver.com, kde môžete nájsť ďalšie koučingové nástroje a zdroje, vrátane môjho denného emailu o uskutočňovaní a žití nášho Sna. … Teraz sa môžete oddať Jeho Snu pre vás. A možno budete v nebesiach opísaní ako jeden z týchto výnimočných ľudí, ktorí žijú aby dosiahli Veľké Veci pre slávu Božiu.

To zneje dobre, všakže? Ale odrážajú tieto Biblické slová v skutočnosti Božiu pravdu v Biblickom kontexte?

Ak nasledujete tento odkaz dostanete sa na webstránku Darca Snov. Privíta vás s týmto posolstvom:

Najpredávanejší autor Bruce Wilkinson bude slúžiť ako váš „Kouč Snov“, ponúkajúc preniknutie (do podstaty veci) a praktické riešenia.“ Ďalej kliknite na „Kouč Darcu Snov“. Webstránka vám ochotne „poskytne profesionálnych Koučov Darcu Snov, ktorých cieľom je dať vám nádej, inšpiráciu a bezpodmienenčnú podporu v objavovaní a naplnení vášho SNA.“ Nespomína Boha ani Jeho Slovo.

Ste vzrušení vaším Snom, ale nie ste si istý kde začať? Táto otázka je vznesená podporným tímom na Ohodnotenie Snov. Pokračuje odkazmi na DISC, ktorý je založený na teórii osobnosti dvoch behaviorálnych psychológov, Carla Junga (okultista inšpirovaný jeho duchovným sprievodcom Filemónom) a Dr. Williama Marstona. Tu sa naučíte, že „DISC a Ohodnotenie Snov vám poskytnú nástroje, ktoré potrebujete na uskutočňovanie a dosiahnutie vášho Veľkého Sna. Na identifikáciu vášho unikátneho typu osobnosti, je DISC jednoduchý, efektívny nástroj, ktorý bol testovaný a použitý miliónmi ľudí na celom svete. Krátke ohodnotenie v reálnom čase (online) vám pomôže pochopiť čo vás motivuje, aké sú vaše osobné silné a slabé stránky, a ako dokážete nadväzovať kontakty s inými ľuďmi.“ [Pre viac informácií o Carlovi Jungovi, Dr. Marstonovi a moderných psychometrických nástrojoch, založených na ich výskume, kliknite na Úryvky: DISC a Darca Snov.]

Znovu si všimnite, že psycho-sociálne nástroje, ktoré p. Wilkinson propaguje ako jeho Ohodnotenie Darcom Snov nemá nič spoločné s Bohom a jeho cestami. Ak sa tu o niečo jedná, tak je to povzbudzovanie presunúť našu vieru od Boha samotného k sekulárnym svetským systémom manažovania a sledovania Ľudských Zdrojov. A na rozdiel od Božej milosti, ktorá je zadarmo, tento koučovací servis je drahý. Začínate platiť poplatky keď sa zaregistrujete pre ohodnotenie, ktoré bude monitorovať vašu osobnú transformáciu na Veľkého Dosahovateľa (človeka, ktorý niečo dosiahol).

Čo je ešte viac znepokojujúce, tento koučovací servis je založený na rovnakej DISC technológii, ktorú používajú manažéri firiem v sekulárnej (svetskej) a globálnej sfére na testovanie emocionálnej a individuálnej „spôsobilosti“ pre skupinovú prácu a spoločne zdieľanú spoločnosť. Chcú vedieť, či každý člen tímu ovláda techniky budovania vzťahov potrebné na dosiahnutie synergie a schopnosť prispôsobiť sa firemnej komunite alebo skupinám zabezpečujúcim lokálne služby. To je kľúčová otázka pre dnešných na úspech orientovaných a cieľom riadených manažérov.

Na stránke Darcu Snov vám budete doporučené navštíviť stránky Kresťanského Finančného Profesionálneho systému. Jej Osobný rozlišujúci katalóg (Personal DISCcernment inventory – PDI) je tiež „založený na časom preverenej DISC teórii, ktorá umožňuje významné preniknutie do vášho pracovného a spoločenského štýlu. … Tento upraviteľný zoznam … popisuje unikátne výzvy, s ktorými sa stretávate kvôli konkrétnym silným a slabým stránkam Vášho štýlu. Objavte ([D]iscover) ako úspešne navigovať (riadiť) cestu k naplneniu svojho Sna.

Nakoniec – v prípade, že ste v tejto chvíli už úplne zmätení – pozrime sa na to Čo je to DISC? Tu zistíme, že:

DISC* je model ľudského správania, ktorý pomáha pochopiť 'prečo ľudia robia to, čo robia'. Model vytvárajú dimenzie Dominancie (prevahy, nadradenosti), Pôsobenia (ovplyvňovania), Pravidelnosti (vytrvalosti) a Zásadovosti (Svedomitosti), ktoré v interakcii s inými faktormi opisujú ľudské správanie. … Pôvodný model DISC bol prvýkrát založený na práci Dr. Williama Moultona Marstona z Columbia university z roku 1928. Bol tiež tvorcom, autorom a producentom 'Zázračnej Ženy' (Wonder Woman), kde bol vo forme kresleného seriálu predstavený príklad silnej ženy.“

* DISC (Dominance, Influencing, Steadiness, Conscientiousness)

Údajne „privátne“ DISC osobné profily sú zhromažďované a uchovávané v rozsiahlych – často globálnych – digitálnych sledovateľných systémoch. Tieto celoživotné dátové súbory pomáhajú zamestnávateľom a vodcom na celom svete posúdiť (ohodnotiť), pretvoriť (formovať), manažovať a sledovať ich „ľudské zdroje“. Je rozčarovaním keď zistíme, že rovnaký systém je dnes používaný megazbormi a kresťanskými úradmi na posúdenie ich členov, a ich umiestnenie do rôznych dobrovoľníckych služieb (podľa) „predností“. Predsa len, na „rast zboru“ a získanie náklonnosti svetských vodcov – či je to v školách, obchode, politike alebo médiách - sa musíte naučiť prispôsobiť sa rôznorodosti a „slúžiť väčšej polovici“.

To nie je všetko. Tento druh vysledovateľnosti leží v srdci plánu UNESCO pre globálnu pracovnú silu. Umožňuje globálnym manažérom sledovať individuálny pokrok v „celoživotnom vzdelávaní“ zameraný na globálne občianstvo, a potom predpísať nápravné opatrenia v oblastiach odporu. Konečný cieľ je kontrola správania. Pripomeňme si vyhlásenie profesora Raymonda Houghtona:

„… Blížime sa k úplnej kontrole správania … Kritický bod kontroly správania, v praxi znamená priblíženie sa ľudstvu bez jeho vedomého zistenia, že kríza je nablízku. Človek si nikdy sám od seba neuvedomí, že sa to stalo.“

To je veľký biznis! Posudky DISC budú merať, sledovať a utvárať (formovať) „Ľudské zdroje“ pre globálnu pracovnú silu, pre vašu lokálnu komunitu, a pre plánovaný sociálny sektor s jeho dobrovoľníckymi verejnoprospešnými službami. Globálny riadiaci systém už dávno vytvoril štandardy správania a subjektívneho prístupu pre „vývoj ľudských zdrojov“. Zámerom je posúdiť a sledovať každého s cieľom zabezpečenia súladu s plánovanou súdržnosťou alebo „jednotou v rôznorodosti“. Je smutné vidieť ako zbory a Kresťanskí manažéri vedú kampane, aby ľudí dobrovoľne priviedli k týmto rozsiahlym internetovým stránkam, ktoré sa zaoberajú vývojom ľudských zdrojov.

Tento proces učí ľudí ignorovať alebo prispôsobovať si Božie inštrukcie týkajúce sa kultúrnych zmien. Znižuje ich citlivosť na protichodné filozofie a hodnoty. Inými slovami, nabáda kresťanov k ospravedlneniu nebiblického konsenzu a zahrnutiu Hegeliánskeho svetonázoru, ktorý mieša dobré a zlé, svetlo s tmou – všetky protiklady, ktoré Boh opísal v pasážach akou je napr 2 Korintským 6:12-18. Veľa veriacich nikdy nerozpozná o čo sa tu jedná: svetský systém zakrytý kresťanskou terminológiou a idealizovaný cez kresťanské úrady. Inšpirovaný Satanom, „vládcom tohto sveta“ (tento systém) prekrúca naše chápanie Boha a deformuje jeho sväté pravdy do pozitívnych vyhlásení a pocitov, ktoré potešia svet.

Inými slovami, Darca Snov nereprezentuje Boha Biblie! Náš skutočný Boh nás varuje:

Beda tým, čo na zlé povedia:
Dobré, a na dobré: Zlé, ktorí tmu menia na svetlo a svetlo na tmu,
trpké na sladké a sladké na trpké.
Beda tým, ktorí sú múdri vo vlastných očiach a sami pred sebou sú rozumní.“
Izaiáš 5:20-21

Kým p. Wilkinson nám hovorí, že máme veriť a nasledovať Veľký Sen, Božie Slovo nám hovorí, aby sme verili a nasledovali Boha samého. Nemôžeme robiť oboje!

Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom,
a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť.
Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj
a On ti urovná chodníky.
Nepokladaj sa za múdreho,
boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu.“
Príslovia 3:5-7


5. Komu veríme – našim ľudským snom alebo zvrchovanému Kráľovi vesmíru?

Božie slovo je úplne nezlučiteľné s dnešným vývojom ľudských zdrojov pre globálnu spoločnosť (human resource development for a global society). Veľa častí Biblie je jednoducho príliš neflexibilných a nezlučiteľných s novým spôsobom myslenia. To je dôvod prečo „agenti zmien“ po celom svete trénujú ľudí „myslieť mimo schémy“ (think outside the box) tradičných hodnôt. A keďže veľa rodičov stále verí v Božie nemenné pravdy, ich deti musia byť oslobodené od rodičovských hraníc. To môže všeobecne znieť ako dobrá myšlienka, ale keď schémou (the box) sú Božie nemenné pravdy, rovná sa to vzbure voči Bohu.

Táto revolučná predstava sociálnej transformácie bola vytváraná viac ako jedno storočie. Profesor John Goodlad používal slovo resocializácia. Jeden z najviac vplyvných agentov zmien v globálnom rovnako ako v národnom prostredí, slúžil vládnemu výboru UNESCO Inštitútu pre vzdelanie a pred štyrmi desaťročiami ako riaditeľ Inštitútu pre obnovu (obrodenie) vzdelania . V roku 1970 varoval svojich spolu-učiteľov, že

Rodičia a väčšina širokej verejnosti musí byť dosiahnutá … Ináč, deti a mládež zapísaní v globálne-orientovaných programoch sa môžu ocitnúť v spore s hodnotami, ktoré nadobudli doma. A potom vzdelávacie inštitúcie … budú podrobené skúške … Veľa mladých sa stále drží rovnakých hodnôt aké majú ich rodičia, a ak nezabezpečíme resocializáciu, náš systém sa rozpadne.“

Iní agenti zmien v päťdesiatich a šesťdesiatich rokoch založili „výchovné laboratória“ a inštitúty výskumu správania, ktoré položili základ postmodernej spoločnosti a jej odmietnutia absolútnej pravdy. Títo revolucionári za oponou dobre vedeli, že na transformáciu sveta, tiež musia transformovať zbory a oslobodiť ich členov od starých návodov, ktoré sa nachádzajú v Písme. [pozri Kroky ku Globálnej kontrole mysle]

Iba niektorí spozorovali znamenie doby. Medzi tými, ktorí tieto trendy rozlíšili bol A.W. Tozer. Už v roku 1959 opísal závažné zmeny:

Chyba v súčasnej evanjelizácii leží v jej humanistickom prístupe … Je priamo fascinovaná veľkým, hlučným, agresívnym svetom s jeho veľkými menami, obdivovanými hrdinami, jeho bohatstvom a výstrednými pompéznymi slávnosťami. Miliónom sklamaných ľudí, ktorí si vždy žiadali svetskú slávu, ale nikdy ju nedosiahli, moderné evanjelium ponúka rýchlu a jednoduchú skratku k túžbam ich srdca. Pokoj mysle, šťastie, blahobyt (prosperitu), spoločenské prijatie, pozornosť verejnosti, úspech v športe, obchode, na poli zábavy a možnosť príležitostne sedieť na slávnostnej hostine pri jednom stole so slávnou osobnosťou – všetko na zemi a nakoniec v nebesiach. Určite žiadna poisťovňa nemôže z uvedeného ponúknuť ani polovicu.

V tejto kvázi-kresťanskej schéme vecí sa Boh stáva Aladinovou lampou, ktorá počúva každého, kto príjme Jeho Syna a podpíše (členský) preukaz. … Toto hrubé nepochopenie (prekrútenie) pravdy je v pozadí mnohých našich súčasných evanjelizačných aktivít. Určuje smery, buduje programy, rozhoduje o obsahu kázaní, stanovuje kvalitu miestnych zborov a často aj celých denominácií, nastavuje vzor (predlohu) pre náboženských spisovateľov a formy redakčnej politiky mnohých evanjelických publikácií.

Tento koncept kresťanstva je vo svojej podstate mylný, a keďže sa dotýka duše človeka predstavuje nebezpečnú, až smrteľná chybu. Vo svojej podstate je to iba niečo viac ako slabý humanizmus spojený so slabým (nevýrazným) kresťanstvom, aby mu takto bola pridaná duchovná vážnosť. … Stále začína s človekom a jeho potrebami a potom sa obzerá naokolo po Bohu; pravé kresťanstvo odhaľuje Boha hľadajúceho človeka, ktorého oslobodzuje od jeho ambícií. „ [Born After Midnight, Christian Publications, 1959, strany 22-23, kapitola 4]

Biblia nám ponúka ešte viac závažný obraz:

Toto však vedz, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožní, neláskaví, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, divokí, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, nadutí, milovníci skôr rozkoší ako Boha. Budú sa tváriť pobožne, ale silu (pobožnosti) budú popierať. Aj od tých sa odvracaj. … A všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní, ale zlí ľudia a podvodníci sa budú vzmáhať v zlom; budú zvádzať a budú zvádzaní. Ty však zostávaj v tom, čomu si sa naučil ...“ 2 Tim 3:1-14

Uprostred toho všetkého, môžeme vložiť našu dôveru v pravého Boha, ktorý Seba odhaľuje vo Svojom Slove. Keď na neho pozeráme, a hľadáme Jeho cesty, On nás určite povedie!

K Tebe, Hospodine, pozdvihujem svoju dušu, Bože môj, v Teba dúfam:

nech nevyjdem na hanbu, nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou.

Nevyjde na hanbu nik z tých, čo očakávajú Teba;

na hanbu vyjdú tí, ktorí sú neverní bez príčiny.

Ó Hospodine, daj mi poznať svoje cesty, vyuč ma svojim chodníkom!

Vo svojej pravde veď a vyučuj ma, lebo Ty si Boh mojej spásy, na Teba dennodenne očakávam.

Žalm 25, 1-5

- - - koniec prekladu kapitoly 3,5 z recenzie Who is Dream Giver? od autorky Berit Kjos - - -Spracoval:
Jaroslav Mervart
Dátum: 13. 6. 2007