Návrat na domovskú stránku
Sklamaní pravdou

Tak ako nikdy predtým rastie na Slovensku počet detí, ktoré majú problém s učením, správaním. Rastie počet tých, ktorí pravidelne navštevujú psychológov a psychiatrov. Radi ich vyhľadávajú aj dospelí, ktorí sú v dnešnej hektickej dobe preťažení týmto spôsobom života do tej miery, že čoraz ťažšie zvládajú svoju prácu a svoj osobný život. Veľkou výhodou človeka kresťana je to, že Pán Boh mu dal spôsob života, ktorý ho chráni pred zrútením sa. V čom je ale problém, keď vidíme a počujeme svedectvá, ako mnoho kresťanov klesá a padá, a následne vyhľadáva radu psychológa či psychiatra. Nebolo v moci nášho Boha uchrániť týchto kresťanov? Zaiste bolo a Pán Boh nás chce podopierať aj podopiera v živote. Chce aby sme stáli v živote pevne, ako duby spravodlivosti. Chce, aby sme svoj život mali zakotvený v Ňom, v pevnej skale. Nie raz aj teba dvíhal z prachu, do ktorého si sa hodil či už sám, alebo ti tam pomohli iní.

Od malička sme boli vyučovaní, že Pán Boh je všemohúci a vševládny. A práve na to by sme nemali zabúdať ak prídu problémy života. Ak nás práca a svet núti rýchlejšie sa krútiť. Podávať výkony, spĺňať viac ako náš predchodca v práci, aby to vyzeralo, že sme lepší a výkonnejší. Práve vtedy, keď vnímame priveľkú rýchlosť, by sme mali spomaliť. Stíšiť sa. Riskovať môžno stratu úspechu a prospechu kvôli záchrane svojho života.

Kresťanská skupina Matuzalem v jednej zo svojich piesni spieva: Blázon vraví Boha niet a celý svet sa vôkol neho krúti. Vraj vo víre je budúcnosť, však ten kto nevie kedy dosť, sa zrúti. Nech farby miešaš ako chceš, tu výslednú čo dostaneš je šedá. Bez Ježiša vykročiť a bez Neho chcieť ďalej žiť sa nedá...

Svet sa krúti a zrýchľuje svoje otáčky tak, že napokon z toho kolotoča vypadnú všetci, ktorí tam ochotne sedia a pokladajú to za dôležité.

Aký to malo zmysel? To krútenie sa, prispôsobovanie, opúšťanie Bohom tebe danej Jeho pravdy? Koho hľadáme v potrebách života? Ústami Pána Ježiša Krista a v praxi múdrosti sveta? Sýtime sa nimi, poslúchame, praktizujeme? Múdrosť sveta, svetské poznanie nemôže pomôcť duši kresťana. (Apoštol Pavol hovorí, že múdrosť sveta sú smeti. Ak to pre tohto verného Kristovho apoštola nič neznamenalo, prečo sa my chceme týmito smeťami živiť a liečiť? Odpoveď je len jedna. A to, že ty kresťan, múdrosť sveta za smeti nepovažuješ. Potom však, ak sú ti liekmi pre dušu a ducha, nenazývaj to Božou pomocou.)

V cirkvi sú rôzne stretnutia, kde sa všetky vekové kategórie kresťanov učia komunikovať, viesť diskusiu a pod. To isté sa učia vo firmách a školách. Svedčí to o zlom smerovaní v spoločnosti, keď dôležité hodnoty a spôsoby správania sa ľudí k sebe, neboli základom výchovy v rodinách a školách. To čo malo byť samozrejmosťou, sa teraz musia učiť. Všetky tieto metódy vedú k tolerancii voči všetkému, čo v konečnom dôsledku vedie k opúšťaniu kresťanských hodnôt. Napriek učeniu to nie je lepšie.

Opustenie Hospodina a Jeho cesty vedie kresťana k nemoci ducha, duše i tela. Cirkev sa musí spôsobu dobrého života učiť od Pána Boha, a tento spôsob má učiť každého nového veriaceho tak, aby sa aj on sám dokázal spoliehať na Ježiša Krista a Jeho pomoc. Aby vedel, že Kristus, ktorý je pravda chce aj jeho urobiť človekom, ktorý bude plný Ducha Svätého, a ktorý bude poznať Božiu vôľu a bude ochotný sa jej podriadiť.

Ak žena prestala milovať svojho manžela, a je rozhodnutá ho opustiť, nepomôže jej kurz komunikácie, ak jej srdce je nasmerované zlým smerom. Nepomôže tu ani chodenie na modlitebnú skupinku, ktorá sa modlí za jej „zlého muža“. Keď v skutočnosti ona už túži po inom.

Ak manžel znevažuje svoju manželku pred ľuďmi. Ak si ju nevšíma. Kritizuje ju pred deťmi. On nepotrebuje kurz na zlepšenie efektívnej diskusie, aby si rozumel s manželkou. Ale skôr mu patria slová: Pre tvrdosť tvojho srdca milý manžel je tvoja žena smutná. Máš srdce bez Krista.

Ak niekto napíše vedeckú prácu, ktorej venoval niekoľko rokov svojho života, a kolega mu tu prácu ukradne a prezentuje ako svoje dielo, nemôžme povedať, že je to maličkosť. No a čo. Ak si kresťan, tak tvoje kresťanstvo, celá cirkev padla v očiach tohto okradnutého človeka. Ťažko ho potom získať pre Krista. Ťažko potom bude navštevovať Biblické hodiny.

Cirkev má niečo čo svet nemá. Cirkev má Krista a Jeho lásku. Ak miestna cirkev, zbor žije v zajatí Jeho lásky, tak v tomto spoločenstve členovia nebudú mať problém s komunikáciou medzi sebou. Ak to Boh vpíše do srdca je to tam, a nepotrebuješ sa to učiť. Boh ťa vyučil, uschopnil.

Kristus a Jeho láska je liekom na všetky potreby človeka, na všetky potreby cirkvi. Kresťan, cirkevný zbor, ktorý pozná Ježiša Krista a Jeho lásku nepotrebuje kurzy ako komunikovať, viesť diskusiu a podobne. No kde niet Krista a Jeho lásky, tam nemôže byť ani pravá viera a nádej.

V ťažkostiach, sklamaniach kto pomôže? Vieme, že Pán Boh, ale nechce sa nám čakať. Chceme všetko rýchlo. Žijeme rýchlo, a tak chceme aj rýchle riešenia, úľavu. Ale u Boha sa mnohokrát čaká v stíšení a pokore svojho ja. Bežcovi chirurg nemôže operovať nohu počas pretekov. A tak aj Pán Boh lieči až vtedy, keď sa mu odovzdáme, keď sa položíme do Jeho rúk. Ak si už okúsil liečivú silu Kristovych slov, tak ťa v budúcnosti už nič iné nemôže skutočne uzdraviť, ak nie znova Kristus.

Lebo ani zelina nie, ani náplasť nevyliečili ich, ale Slovo Tvoje, Pane, ktoré lieči všetko.“ (Mudr. 16,12)

Prečo je potom tak mnoho kresťanov chorých na duchu i duši? Lebo uverili človeku viac ako Bohu. Ak vzťahy v cirkvi nevybudoval Pán Boh, bude problém byť jednotní a žiť v Kristovej láske. Najväčšou tragédiou v cirkvi je, ak slovami zvestuje, ale v praxi nežije podľa Ježišových slov. Ak členovia svojim rozumom resp. diskusiou dochádzajú k pravde, namiesto prijímania Bohom danej pravdy (ak Bohom danú pravdu nepoznáme je potrebné sa modliť o zjavenie Božej pravdy). Mnoho problémov, nevyriešených vecí, neúprimnosť a polopravdy vedú len k napätiam a nedôvere. Láska hasne. Jednota sa rozpadá, lebo spoločenstvo nemožno budovať na klamstve a sebapresadzovaní. A to je aj dôvod, prečo sa mnohí nezapájajú do života cirkvi.

Prečo sú sklamaní pravdou? V skutočnosti nie sú sklamaní pravdou, ktorú zjavuje Boh, ale sú sklamaní ľudskou „pravdou“ vnesenou do života cirkvi. Sú sklamaní, lebo tam, kde očakávali spravodlivosť, túžbu po čistote, svätosti života, spoznali klam a povoľovanie svetu. Kde čakali Kristovu lásku, tam je len množstvo tej ľudskej, poznačenej nadradenosťou a relativizovaním pravých hodnôt. Sklamaní Bohom byť nemôžeme. Môžeme byť len sklamaní ľuďmi, ktorí v cirkvi namiesto Božej slávy presadzujú tú svoju. Ľudové príslovie „vodu kážu, víno pijú“, nemá v cirkvi miesto. Pomáhajme niesť bremená jedni druhých, milujme sa ako Kristus káže, a potom nepotrebujeme lož, pretvárku a kurzy tohto sveta ako spolu vychádzať. Veď kresťanstvo nie je o tom tváriť sa ako kresťan, ale byť skutočne veriacim v Krista.

A ako pomôcť sklamaným ľuďom?

Modliť sa, a hľadať spôsob priblíženia sa, aby nám dovolili hovoriť, a potom im znova, tak ako apoštol Pavol „Maľovať“ Krista, tú večnú pravdu nielen pred ich oči, ale pred celý ich život, aby si znova zaľúbili Krista a uverili, že Pán Boh je verný Boh, v ktorom sa nemožno sklamať. Ktorý je všemohúcim Bohom, ktorého Pravda nie je relatívnym pojmom meniacim sa podľa toho, ako nám to vyhovuje. Nie Pán Boh a Jeho slovo, nám či svetu, ale my sa musíme prispôsobovať Jemu, ak si chceme hovoriť kresťania. Nemáme tu na zemi pred sebou dlhý život, a teda ak Krista milujeme, nespochybňujme svojim konaním Jeho slovo pred inými ľuďmi tak, že si budú myslieť: v Kristovej neveste pravdy niet. Na záver slová, ktoré nás chcú viesť k vytriezveniu, aby sme spôsob kresťanského života brali vážnejšie.

Ako šialenec, čo strieľa ohnivé strely a šípy, je človek, ktorý klame svojho blížneho a potom povie: Ja som len žartoval.“ Príslovia 26,19

Ani človek neostáva v nádhere, podobný je statku, ktorý hynie. Taký je osud tých, čo bláznive si dôverujú, a koniec tých, čo v ústach majú záľubu.“ Žalm 49,14

A čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjelskými, a lásky by som nemal......nič mi to nepomôže.“ 1 Kor. 13 kap.


Autor: Ľubomíra Mervartová, ev. farárka
Dátum:
11.9.2007, Mengusovce