Návrat na
         domovskú stránku
H L A S   Z   B O Ž E J   V I N I C E
  
"A toto je zvesť, ktorú sme počuli od Neho a zvestujeme vám, že Boh je svetlo a nieto v Ňom nijakej tmy." 1J 1, 5
Pôvodné články
Preložené články
Biblické komentáre
Knihy a publikácie
Odkazy


NOVÉ ČLÁNKY
 1. Pozdvihnutie alebo pád
  (o odkaze Štúrovcov a súčasnej dobe)
 2. Desatoro a dnešná doba
  (prečo dnes hovoríme o kríze)
 3. Smerovanie
  (poučme sa z minulosti)
 4. Mať rád
  (čo je skutočná láska k blížnemu)
 5. "Napomínajte sa s láskou" alebo "Spätná väzba"
  (o tom čo hovoríme a ako konáme)
 6. V Božích rukách?
  (oslava Pána cez báseň)
 7. Podobní alebo transformovaní?
  (autorom článku je Anton Bosch, internetové stránky: www.antonbosch.com, herescope.blogspot.com)
 8. Duchovný význam vianočných piesní
  (
  vo vianočných piesňach nachádzame čisté vieroučné posolstvo)
 9. Lutherov odkaz