Návrat na domovskú stránku
Mlátenie prozreteľnosťou
Zavádzajúce používanie Božej vôle

Tento článok venujem Vám, osobe ktorá ho číta. Predtým ako si sa narodil(a), Boh naplánoval tento dôležitý moment, moment, v ktorý si napísal adresu tejto web stránky do svojho prehliadača, alebo moment, kedy si klikol na odkaz z inej stránky, aby si prišiel sem, práve teraz. Nie je to žiadna náhoda, že si dnes na týchto stránkach, a môžeš si byť istý, že Boh to všetko pripravil, a teda sa dnes môžeš naučiť to, čo ti chcem povedať. Buď teda pripravený.

Cítite sa pri čítaní tohto odseku nepríjemne? Čo sa mňa týka, určite by som sa cítil nepríjemne, ak by som narazil na takýto odstavec na web stránkach inej osoby. Viete ale čo mám na mysli? Takéto (vyššie uvedené) tvrdenie nie je veľmi odlišné od tých, ktoré som čítal vo výbere niektorých kresťanských kníh. Posúďte venovanie od Ricka Warrena v knihe Život s jasným cieľom: „Táto kniha je venovaná tebe. Predtým, ako si sa narodil, Boh naplánoval túto chvíľu v tvojom živote. Túto knihu nedržíš náhodou. Boh túži, aby si objavil život, ktorý pre teba pripravil – tu na zemi a navždy vo večnosti.“ Najnovšia kniha Dona Pipera Nebo je skutočné obsahuje podobné vyjadrenie, prehlasujúc, že Boh tak naplánoval váš život, že túto knihu držíte v tejto dôležitej chvíli práve preto, aby ste sa z nej mohli učiť.

Neznášam tento druh tvrdení, pričom tieto sa vyskytujú čoraz častejšie. Zabralo mi to ale kus času, kým som zistil, prečo sa pri týchto vyhláseniach cítim nepríjemne. A potom, pred pár dňami mi to náhle došlo. Títo autori ma mlátia (zavádzajú) prozreteľnosťou. Snažia sa nazerať do nepoznateľnej Božej prozreteľnosti, a interpretujú ju pre mňa. A samozrejme ju interpretujú vo svoj prospech.

Zdá sa mi, že táto chyba vzniká z elementárneho nepochopenia Božej vôle. Títo muži chcú, aby ste uverili, že oni poznajú a rozumejú Božej vôli – že Boh zorganizoval prozreteľnosť tak, že je možné preukázať, že je to Jeho vôľa, že čítate túto knihu a učíte sa to, čo vás autori chceli naučiť. Ich logika je jednoduchá: Boh všetko riadi; nič sa nedeje bez toho, aby Boh o tom nevedel; držíte túto knihu; Boh musel zorganizovať váš život práve tak, aby ste mohli čítať túto knihu; On to urobil, pretože sa potrebujete naučiť, čo sa v tejto knihe vyučuje (a riadiť sa tým!). Ale pri interpretácii udalostí týmto spôsobom (títo autori) zachádzajú mimo rámec toho, čo môžeme poznať ako obyčajní ľudia.

Vráťme sa na chvíľu späť, a uistme sa, že správne rozumieme Božej vôli.

Teológovia hovoria o Božej vôli dvomi spôsobmi, obyčajne hovoria o Božej skrytej vôli a jeho zjavenej vôli, alebo ak preferujete významnejšie termíny, o Božej dekretívnej vôli a Božej preceptívnej vôli. Ja všeobecne dávam prednosť tomu, keď sa hovorí o Božej ustanovujúcej vôli (God’s will of decree) a o Božej prikazujúcej vôli (His will of command). R.C. Sproul hovorí o dôležitosti rozlišovania medzi týmito dvomi vôľami: „Praktická otázka ako môžeme poznať Božiu vôľu pre náš život, nemôže byť vyriešená s dostatočnou mierou správnosti, pokiaľ pred tým nemáme dostatočnú znalosť Božej vôle vo všeobecnosti. Bez uvedomenia si (dôležitosti) tohto rozlíšenia, nás naša honba za Božou vôľou môže vrhnúť do zúfalého zmätku, beznádeje, strachu a zdesenia. Keď hľadáme Božiu vôľu, najskôr sa musíme spýtať seba samých, ktorú vôľu sa snažíme objaviť.“

Božia ustanovujúca vôľa je, podľa Westminsterského krátkeho katechizmu, Jeho „večný zámer (predsavzatie), podľa rozhodnutia Jeho vôle, podľa ktorej, pre svoju vlastnú slávu, predurčil všetko čo sa má stať.“ Božia skrytá vôľa je pre nás utajená. Boh sa rozhodol, že ju nám neodhalí, a teda táto nevplýva na naše rozhodovanie, alebo na našu interpretáciu prozreteľnosti, pretože je, samosebou utajená. Teda ak hovoríme o rozlišovaní Božej vôle, nehovoríme o tejto, Jeho skrytej vôli. Táto vôľa, vopred určená na počiatku vekov, je pevne daná raz a navždy, a bude uskutočnená. Nemôžeme nič urobiť preto, aby sme ju zmenili alebo upravili. Boh ju odhaľuje podľa svojej vôle, a my ju nemôžeme poznať mimo rámec Jeho spôsobov, ktorými ju zjavuje.

Božia prikazujúca vôľa je to čo nám určil, ako je to zjavené v Písme. Sú to všetky tie veci, ktoré sa od nás očakávajú, že ich budeme robiť, aby sme Mu priniesli česť a slávu. Biblia nám veľa hovorí o tejto vôli: je naplnená Božími očakávaniami na tých, ktorí Ho nasledujú. Tu sú iba tri z viacerých všeobecných princípov, na ktoré je poukázané:

Buďte naplnení Duchom Svätým – Je to Božia vôľa, aby sme boli naplnení Duchom Svätým. „Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova. A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom.“ Efezkým 5:17-18

Buďte posvätení – Je to Božia vôľa, aby sme boli posvätení a rástli viac a viac na obraz Ježiša Krista. „Lebo to je vôľa Božia: vaše posvätenie.“ 1 Tesalonickým 4:3a

Buďte vďačný – Máme byť vďačný vo všetkých časoch a vo všetkých situáciách. „Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi.“ 1 Tesalonickým 5,18

Je to tá vôľa, ktorú musíme pochopiť, a podľa ktorej sa riadime. Je to vôľa, ktorú hľadáme v Biblii, a ktorú musíme s potešením nasledovať.

Teda vidíme, že teológovia správne hovoria o dvoch Božích vôľach (o dvoch aspektoch Božej vôle). Je rozhodujúce, aby sme ich správne pochopili. Oveľa častejšie nás ľudia povzbudzujú na konanie vecí, ktoré sú založené na údajnom poznaní Božej skrytej vôle (Božej ustanovujúcej vôle). A pre mňa je to presne to, čo urobili Rick Warren a Don Piper a iní autori vo vyhláseniach, prečo máme čítať ich knihy. Interpretujú prozreteľnosť spôsobom, ktorým im neprináleží. Snažia sa nazerať (zírajú) do skrytých vecí, a vyhlasujú, že im rozumejú. Zavádzajú nás falošným pochopením Božej prozreteľnosti.Adresa pôvodného článku: www.challies.com/archives/articles/bludgeoning-with-providence.php
Tento článok bol na serveri www.mvt.sk uverejnený so súhlasom autora.

Dátum zverejnenia: 12.12.2007
Domovská stránka: www.mvt.sk