Návrat na domovskú stránku
Cieľ, P.E.A.C.E. a Nová spiritualita


Minulý mesiac som čítal dve knihy, ktoré odkrývajú niektoré z vplyvov New Age na súčasné evangelikálne zbory. Každá z kníh „Oklamaný so zámerom“ (Deceived on Purpose) a „Čas odchodu“ (A Time of Departing) poukazuje na rôzne oblasti, kde sa prejavuje veľký vplyv New Age na evangelikálne hnutie. Obaja autori, čo nie je pre nikoho veľkým prekvapením, si vybrali Roberta Schullera za osobu s najväčším vplyvom v tomto hnutí. Schullerove snahy priniesť New Age do kresťanstva sú v týchto knihách veľmi dobre zdokumentované, ale nielen tam. Ako pesimisticky založeného človeka ma neprekvapilo zistenie, že New Age podniká rozsiahle nájazdy do kresťanstva. Čo ma však prekvapilo, je to, že predstavitelia New Age začali používať rovnaké slová a slovné spojenia, aké môžeme nájsť v kresťanstve.

Prečítajte si komentár vydavateľa k jednej z kníh (predstaviteľky New Age) Marianne Williamson:

V tejto aktuálnej, realistickej knihe, Williamson vysvetľuje knihu Kurz Zázrakov (A Course in Miracles), ktorú opisuje ako „program pre samoštúdium duchovnej psychoterapie“. Ako Kurz zázrakov tak aj dielo M. Williamson používa vo veľkom rozsahu kresťanský slovník: pri odvolávkach na Boha používa termín „on“, a často hovorí o Duchu Svätom a Ježišovi. Jej záverečný odkaz je, že sa nemáme podrobiť nášmu egu, ktoré nám hovorí, že sme oddelení od Boha, ale odovzdať sa Bohu, ktorého sme všetci súčasťou. I keď sa odvoláva na potrebu spojenia všetkých myslí a opisuje svet, ktorý poznáme ako sen, z ktorého musíme byť zobudení, odlišuje sa od iných mysliteľov Nového myslenia (New Thought) a New Age, zvažujúc predpoklad, že negatívne veci tohto sveta (obzvlášť choroby a nešťastia), ktoré sa nám zdajú reálne, sú podľa nej v skutočnosti klamné, a že musíme vykonať praktické kroky na ich prekonanie. Odporúča zahŕňajúcu lásku a vyhýbanie sa strachu, vyhlasujúc, že zažijeme stretnutie s milujúcim svetom, keď prestaneme predpokladať, že svet je nepriateľský. Hovorí, že keďže nie sme zodpovední za zlé veci, ktoré sa nám stali, vesmír je vždy pripravený dať nám nový začiatok, ak dokážeme odpustiť, napraviť a veriť, že naše milujúce postoje a dobré skutky spôsobia nesmiernu zmenu.“ *1 (zvýraznenie doplnil autor článku)

Tu je desať kľúčových bodov pre transformáciu podľa Williamson:
 • Od zabudnutia kto sme k pripomínaniu si kto sme
 • Od negatívneho zmýšľania k pozitívnej láske
 • Od úzkosti (a strachu) k náprave
 • Od žiadania Boha aby zmenil svet k modlitbe, aby zmenil nás
 • Od života v minulosti a budúcnosti k životu v súčasnosti
 • Od zamerania sa na vinu k zameraniu sa na nevinnosť
 • Od oddelenia k vzťahom
 • Od duchovnej smrti k znovuzrodeniu
 • Od vášho plánu k Božiemu plánu
 • Od toho kto sme boli k tomu, kým sa stávame

Všimnite si, že všetky slová ktoré použila, si požičala z kresťanského slovníka. Ako príklad je možné uviesť slová náprava (pokánie), modlitba, vina, nevinnosť, oddelenie, duchovná smrť, znovuzrodenie. Mám iba malé pochybnosti o tom, že pri čítaní celej knihy by sa objavilo ešte oveľa viac takýchto príkladov.

I keď som uviedol iba jeden príklad (kniha „Kurz zázrakov“ môže slúžiť ako ďalší), je tu jasné a rozsiahle svedectvo, že New Age sa pokúša schovať svoje učenie do kresťanského jazyka, pri zachovaní svojich typických protikresťanských názorov. V uplynulých dvoch rokoch, od vydania a veľkého úspechu knihy „Život s jasným cieľom“, sa stali termíny „Cieľ“ a „Kresťanstvo“ silne spojenými. V e-mailovej správe, ktorú som dnes ráno písal priateľovi, som uvažoval nad tým, či Rick Warren profitoval na rastúcom povedomí pojmu „purpose“ (cieľ), alebo či iní využívajú vyššiu vnímavosť k potrebe cieľa podnietenú knihou „Život s jasným cieľom“. Tak či onak, popularita slova „cieľ“ stúpla. Vedeli ste, že motivačný rečník New Age Anthony Robbins zverejnil v roku 1996 zvukový seriál nazvaný „Reč víťazov – Sila (slova) Prečo? – Žiť život s jasným cieľom: Mimoriadna zbierka myšlienok a princípov na zmenu života (seriál Reč víťazov)?“ (Ďakujem za tento tip Chrisovi z Junkyard blogu). Všimnite si slová „Žiť život s jasným cieľom“. Rozmýšľam nad tým, koľkokrát Robbins oľutoval, že si nevytvoril ochrannú známku na slova „Purpose Driven“ (riadený cieľom). Spoluautorkou tohto seriálu nebol nik iný ako Marianne Williamson. Nepodarilo sa mi nájsť dostatok užitočných informácií o Robbinsovom seriáli „Riadený cieľom“, ale našiel som novší, tiež zaujímavý. Prečítajte si opis Robbinsovho najnovšieho seriálu:

Získajte výhodu

7-dňový program na transformáciu vášho života

Anthony Robbins je vo svete známy tým, že pomáha ľuďom vykonať pozitívne a naplňujúce zmeny v ich životoch. S jeho novým programom „Získajte výhodu“ môžete transformovať váš život len za 7 dní! Počas týchto 7 dní, tento program zobudí „spiaceho obra“ a dá vám stratégie a plán, ktorý potrebujete dôsledne dodržiavať, aby ste si osvojili zároveň umenie sebarealizácie a vedu úspechu. Namiesto iba jednoduchého poskytnutia názorov, inšpirácie, poskytnutia zopár stratégií a úslovia „Choď a urob to!“.

V polovici sa Robbins zastavuje a hovorí, „Poďme cez to prejsť spolu a urobiť to, kým som tu s tebou.“ Bude sa ťa tiež pýtať otázky ako sú „Čo skutočne potrebuješ na maximalizáciu kvality tvojho života?“, „Aké sú to stratégie, ktoré ti dajú výhodu po fyzickej, emocionálnej, finančnej stránke, a v otázke tvojich vzťahov?“. V tomto intenzívnom programe, vás Anthony Robbins bude osobne viesť a zanietene sa (vám) venovať, keď začnete realizovať overené stratégie a pomôcky na dosiahnutie výsledkov, ktoré požadujete, a ktoré si zaslúžite – rýchlejšie, ako ste si kedy vedeli predstaviť!

V (programe) „Získajte výhodu“ sa naučíte:

 • Strojnásobiť vašu energiu a zvýšiť vašu silu o najmenej 30%
 • Rozpoznať čo vám chýba vo vašom živote a naučiť sa ako prevziať kontrolu vytvorením času pre seba
 • Zistiť čo vás v skutočnosti zdržiava a zmeniť to raz a navždy
 • Odhalenie 12 finančných nástrah, ktoré bránia väčšine ľudí v dosiahnutí bohatstva, ako sa im môžete vyhnúť, a ako ich môžete obrátiť vo vašu výhodu
 • Použiť „hodinu moci“ na vytvorenie energie, rýchlosti a zanietenia pre každý deň vášho života
 • Zabezpečte aby negatívne emócie pracovali vo váš prospech a podporte rozvoj 10 emócií výkonu, ktoré vytvoria mimoriadnu kvalitu života
 • Vytvorte na výsledky zameraný, cieľom riadený, množstvom akcií (podporený) plán (RPM plan) na uskutočnenie zásadného prevratu vo vašich výsledkoch len za sedem dní
 • Vytvorte diétu a životný štýl, ktorý navráti vášmu telu jeho prirodzenú váhu a znovu získajte vrodenú energiu vášho tela
 • zistite čo vytvára konflikty v akýchkoľvek vzťahoch, a naučte sa ako ich riešiť
 • Získajte výhodu a vyhrajte životný zápas tým, že budete žiť s vaším unikátnym cieľom

Znovu si všimnite podobnosť v spôsobe vyjadrovania Robbinsonovho New Age inšpirujúceho motivačného posolstva a biblicky založeného posolstva o cieli od Ricka Warrena. Sú tu aj ďalšie podobnosti. 27. októbra 2003 poslal Rick Warren email na jeho veľký zoznam adries, ktorý naznačoval, že začína 5-bodový globálny P.E.A.C.E plán, ktorý má zmeniť históriu, hoci nedávno informácie o tomto P.E.A.C.E pláne boli odstránené *2 z web stránky zboru v Saddlebacku. V tom čase Warren povedal, že to bola, „najdôležitejšia séria posolstiev, aké sme sa kedy naučili počas 23 rokov v zbore Saddleback“, a že „Veríme, že je súčasťou začiatku Duchovného prebudenia, Globálneho hnutia a Novej reformácie“. Rok skôr, Neale Donald Walsch, ďalší prominentný vodca New Age, tvrdil, že mu Boh odhalil 5-bodový PEACE plán, ktorý ohlasuje koniec éry „Jediného Spasiteľa“ a vytvorenie „Novej spirituality“ (všimnite si, že slovo Vek – z termínu New Age – bolo príhodne odstránené). Je ťažké zistiť, kto vedie a kto nasleduje, kto vytvára a kto prispôsobuje.

Línia medzi kresťanstvom a New Age sa stáva stále viac a viac zahmlenou. Mnoho z tých, ktorí sa volajú kresťanmi jednoducho nie sú vybavení na rozlišovanie medzi nimi, zvlášť keď odlišnosti sú ponížené do púhych jemných rozdielov. Je nasledujúci odstavec napísaný kresťanským vodcom alebo vodcom New Age? „Áno, ľudia ktorí sú duchovne a emocionálne spojení s Večnou Kreatívnou Silou objavujú ich významný potenciál ako kreatívne osobnosti a vyhrávajú veľkú cenu vo svojom živote.“ Sú diskusie o „riadiacej sile vo vašom živote“ vedené skôr kresťanmi alebo členmi New Age? Ktorý z nasledujúcich troch citátov je z prekladu Biblie, ktorý od autora New Age, a ktorý od kazateľa z kresťanského zboru?

 • Áno, Boh je nažive a On je v každej jednotlivej ľudskej bytosti.
 • Boh je v každom človeku a vo všetkom.
 • On vládne nad všetkým, a je všade a vo všetkom.

Zámer je jasný. New Age, ktoré tak často považujeme za úplne odlišné od nás, uskutočňuje čoraz častejšie (a väčšie) nájazdy do kresťanstva. Zameraním tohto článku nie je rozpoznať či sa kresťanstvo posúva do New Age alebo či sa New Age posúva do kresťanstva (alebo navzájom). Skôr chce poukázať na to, že tieto zmeny poskytujú práve ďalší dôvod naviac k tomu byť pozornými (bdelými), poznať Písma, a byť schopnými obhájiť svoju vieru. Keď sa hranice stávajú nejasnými (zahmlenými), potrebujeme byť schopní rozlíšiť kresťanstvo od New Age, pravdu od omylu. Nepotrebujeme poznať iba kresťanský jazyk, ale tiež základné (východzie) koncepty a definície, aby sme boli schopní rozlišovať aj medzi akokoľvek malými rozdielmi.


Adresa pôvodného článku: http://www.challies.com/archives/000764.php

Tento článok bol na serveri www.mvt.sk uverejnený so súhlasom autora.


* Poznámky prekladateľa:

 1. Termín použitý v pôvodnom článku (atone) v angličtine znamená odčiniť, napraviť, ale v terminológii New Age nová spiritualita sľubuje mier založený na zdieľanej ľudskej viere, že my všetci sme jedno (at-one) s každým ostatným, pretože Boh je v každom a vo všetkom.

 2. V závere roku 2006 Rick Warren pokračoval v prezentovaní a presadzovaní P.E.A.C.E. plánu.


Dátum zverejnenia:
8.2.2007
Domovská stránka: www.mvt.sk